CZ

Nová zelená úsporám 2015

3. výzva pro rodinné domy

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Oficiální web programu www.novazelenausporam.cz

  • Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
  • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31.12.2021
  • Alokace finančních prostředků na Výzvu: 27 miliard korun

Napište nám, poradíme vám: dotace@wolfcr.cz

Kontinuální výzva v kostce:

  • Kontinuální výzva – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021.
  • Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání aktuálně volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány do řádné administrace, tak jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek. MŽP bude průběžně informovat veřejnost o dostupných prostředcích a stavu programu.
  • Nově je možné získat příspěvek na samostatnou instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
  • Možnost kombinace programu Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkových dotací podporovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.
  • Výše dotace až 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • Rychlá administrace - 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
  • Méně papírování - méně povinných dokladů a ověřených kopií.

Výše dotace pro produkty Wolf

Tepelné čerpadloVýše dotace
Tepelné čerpadlo vzduch-voda CHA 07/400V Monoblok60.000,- Kč / 100.000,- Kč*
Tepelné čerpadlo vzduch-voda CHA 10/400V Monoblok60.000,- Kč / 100.000,- Kč*
 
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 05/230V60.000,- Kč / 100.000,- Kč*
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 07/230V60.000,- Kč / 100.000,- Kč*
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 10/400W60.000,- Kč / 100.000,- Kč*
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 14/400W60.000,- Kč / 100.000,- Kč*
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 16/400W60.000,- Kč / 100.000,- Kč*
  
Tepelné čerpadlo solanka-voda BWS-06 60.000,- Kč / 100.000,- Kč*
Tepelné čerpadlo solanka-voda BWS-0860.000,- Kč / 100.000,- Kč*
Tepelné čerpadlo solanka-voda BWS-1060.000,- Kč / 100.000,- Kč*
Tepelné čerpadlo solanka-voda BWS-1260.000,- Kč / 100.000,- Kč*
Tepelné čerpadlo solanka-voda BWS-1460.000,- Kč / 100.000,- Kč*

  * pouze v kombinaci se žádostí pro snížení energetické náročnosti stavby

Kondenzační kotelVýše dotace
Nástěnný kondenzační kotel FGB-2815.000,- Kč / 18.000,- Kč*
Nástěnný kondenzační kotel FGB-3515.000,- Kč / 18.000,- Kč*
Nástěnný kondenzační kotel FGB-K2815.000,- Kč / 18.000,- Kč*
Nástěnný kondenzační kotel FGB-K3515.000,- Kč / 18.000,- Kč*
  
Nástěnný kondenzační kotel CGB-2 14 15.000,- Kč / 18.000,- Kč*
Nástěnný kondenzační kotel CGB-2 2015.000,- Kč / 18.000,- Kč*
Nástěnný kondenzační kotel CGB-2 2415.000,- Kč / 18.000,- Kč*
  
Nástěnný kondenzační kotel CGW-2 1115.000,- Kč / 18.000,- Kč*
Nástěnný kondenzační kotel CGW-2 20 15.000,- Kč / 18.000,- Kč*
Nástěnný kondenzační kotel CGW-2 2415.000,- Kč / 18.000,- Kč*
  
Stacionární kondenzační kotel CGS-2 1415.000,- Kč / 18.000,- Kč*
Stacionární kondenzační kotel CGS-2 2015.000,- Kč / 18.000,- Kč*
Stacionární kondenzační kotel CGS-2 2415.000,- Kč / 18.000,- Kč*

  * pouze v kombinaci se žádostí pro snížení energetické náročnosti stavby

Solární kolektoryVýše dotace pro připravu TUVVýše dotace pro přípravu TUV a podporu vytápění
Plochý solární kolektor Top-Son F3-1/F3-Q35.000,- Kč50.000,- Kč
Plochý solární kolektory CFK35.000,- Kč50.000,- Kč

Bytové větrací jednotky Výše dotace
CWL-2-325max. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč
CWL-2-400max. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč
CWL-300 Excellentmax. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč
CWL-400 Excellentmax. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč
CWL-F 150 Excellentmax. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč
CWL-F 300 Excellentmax. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč

Dále je možné ještě dosáhnout podpory na zpracování odborného posudku a na zajištění měření ve výši max. 5000 Kč, pokud se žádá podpora v oblasti C - pouhá výměna zdroje a rekuperace.

V oblasti B - stavba pasívního domu je možná podpora 35.000 Kč pro zpracování odborného posudku a na zajištění měření provzdušnosti obálky budovy.