CZ

BLUE STREAM®
NÁPAD zvyšující ÚČINNOST

Proč jsou prostě vytápěcí zařízení firmy WOLF lepší?

Seznamte se s našimi mimořádně účinnými vytápěcími zařízeními: BLUE STREAM je činí ještě úspornějšími a výkonnějšími. Dálková údržba online? Připojení na chytrý telefon? Automatická kalibrace paliva? Pouze několik z mnoha vlastností, zabalených v úplně novém designu kotlů.

VÝHODY
stručně a přehledně

Koncept účinnosti s názvem BLUE STREAM® je založen na čtyřech základních přednostech v porovnání s dosavadními vytápěcími zařízeními:
Minimální spotřeba v pohotovostním režimu Standby

Spotřeba všech zařízení od firmy Wolf při provozu Standby, která už dříve byla minimální, čehož si všimli i  v mnoha spotřebitelských testech, se ještě zlepšila. Čím dál dražší jsou nejen fosilní paliva (olej a plyn), ale také elektřina.

Inteligentní řízení čerpadel pro optimální výhřevnost

Toto řízení ještě více snižuje celkovou spotřebu elektrické energie. Žádný přepouštěcí ventil, žádné zvýšení průtoku ve vratném potrubí – prostě maximální využití výhřevnosti.

Nastavitelný hořák spaluje čistěji a prodlužuje životnost kotle

Plyn: řízení spalování s automatickou kalibrací a přizpůsobením se různým druhům plynu znamená, že nemusíte nastavovat poměr plynu a vzduchu, a to i při měnícím se charakteru plynu (např. příměs bioplynu), a moduluje až po minimální výkon 1,8 kW.

U plynového zařízení to znamená méně startů hořáku, nižší náklady na elektřinu, extrémně nízké emise a vysokou účinnost.

Inteligentní řídící technika

Řźení je nastavitelné a optimalizovatelné chytrým telefonem nebo počítačem. Umožňuje spotřebiteli velmi přesně kontrolovat potřebu tepla. Aplikace "SmartHome" je tím kouzelným zaklínadlem pro on-line ovládání vytápěcích zařízení Wolf.

Vytápěcí systémy WOLF
s technologií BLUE STREAM®

Nová vytápěcí technika WOLF typových řad CGB-2 vás rychle přesvědčí svými hodnotami.

Gasflamme

Plynové vytápění
s BLUE STREAM®

Nejoblíbenější druh vytápění v České republice - plynové vytápění – se nyní stává ještě účinnějším. Díky vytápěcím zařízením na plyn s technologií BLUE STREAM® od firmy WOLF.

Zde se dozvíte více