CZ

Aktuality

WOLF, expert na vytápění a větrání,
se stává partnerem nadace One Ocean Foundation

Udržitelný závazek k světovým oceánům.

S nejmodernějšími topnými a větracími technologiemi stanovuje společnost WOLF GmbH mezinárodní standardy v oblasti energetické účinnosti a šetrnosti k celosvětovému klimatu. Společnost se sídlem v Mainburgu je také příkladem v oblasti udržitelnosti a proto se zavázala chránit světový oceán. Při příležitosti začátku další Dekády OSN pro výzkum oceánů podporuje společnost WOLF GmbH, spolu s ostatními partnery jako jsou: Rolex, Audi, Allianz a Intesa Sanpaolo, nadaci One Ocean Foundation - neziskovou organizaci, jejímž posláním je chránit mořské prostředí, tím že podporuje řešení pro ochranu oceánů.

"Více než 20% spotřeby energie v Evropě lze vysledovat - a to až po vytápění a chlazení v domácnostech," říká Dr. Thomas Kneip, generální ředitel společnosti WOLF GmbH. Díky inovativním tepelným čerpadlům, moderní technologii kondenzačních kotlů, využíváním solární technologie a účinným větracím systémům se zpětným získáváním tepla lze ušetřit velké množství energie a CO2. Snížení emisí CO2 je důležité nejen pro zpomalení globálního oteplování, ale také pro zpomalení okysličování oceánů. Snížení pH mořské vody je hlavním problémem, který vede k poklesu biodiverzity a produktivity ekosystémů.

Společný závazek s mnoha energickými partnery

"Naše úsilí o větší udržitelnost se netýká pouze našich inovativních produktů a projektů interního zlepšování. Jako mezinárodní společnost vidíme také naši odpovědnost přispět a zapojit se do globálních iniciativ, které chrání světové klima, životní prostředí a zdroje. Proto se také zavazujeme chránit oceány - koneckonců žijeme na modré planetě, která je přibližně ze 71% pokryta vodou. Mnoho lidí si neuvědomuje, jak moc oceány ovlivňují naše klima a do jaké míry přispívají k produkci kyslíku, který dýcháme. S pomocí nadace chceme upozornit na problém oceánů a pracovat na ochraně tohoto systému, který nám zajišťuje život. Nadace One Ocean Foundation nám dává příležitost připojit se k ostatním aktivním partnerům a účinně přispět prostřednictvím společných iniciativ, "dodává Kneip.

Od výzkumu a vzdělávání až po praktické iniciativy

Nadace One Ocean Foundation se sídlem v Itálii již vyvinula a iniciovala 146 projektů a aktivit, každý vedený vědeckým výborem složeným z renomovaných vědců a odborníků na udržitelnost. Členy jsou profesoři z univerzity Bocconi a ústavu polárních věd v Benátkách. Její práce sahá od výzkumu modré ekonomiky, například od nejnovější globální zprávy "Business for Ocean Sustainability", přes vzdělávací kampaně, které přímo zahrnují univerzity a školy, až po praktičtější činnosti, jako je čištění místních pláží a řek. Chartu Smeralda, etický kodex chování na podporu zásad a konkrétních opatření na ochranu oceánů, podepíše WOLF jako signál k převzetí závazku k tomuto tématu.

Jan Pachner, generální tajemník nadace One Ocean Foundation, zdůrazňuje: "Partnerství se společností WOLF GmbH posiluje naši mezinárodní síť společností, které se aktivně angažují v oblasti vývoje a implementace řešení šetrných k životnímu prostředí. Naším cílem je zvýšit povědomí o významu oceánů pomocí řešení, technologií a inovací při zohlednění důležité úlohy, kterou společnosti hrají v každém průmyslu při podpoře udržitelné transformace. Jsme velmi rádi, že můžeme plout společnou cestou se společností WOLF GmbH na palubě. "

Chcete-li získat další poznatky o oceánech, navštivte stránku www.1ocean.org.