CZ

VYUŽÍVÁME TYTO
DOTAČNÍ PROGRAMY EU

Dotace na nová školicí
střediska III WOLF

Cílem projektu je vytvoření nových školících místností a nové praktické učebny pro instalatéry, servisní techniky za účelem školení. Realizace probíhá od 30. 5. 2019 do 31. 12. 2021

Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0018379

Dotace na rozvoj
firmy Wolf ČR

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Doba realizace: 1. 8. 2020 až 31. 7. 2022.

Číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012915