CZ

Bytový dům Křížkovského

Zábřeh na Moravě

Od roku 2006 probíhá v Zábřehu na Moravě postupné rušení nevyhovujícího a nehospodárného centrálního zásobování teplem a jeho nahrazování menšími, úspornými plynovými kotelnami. Společnost Wolf Česká republika dodala své kondenzační kotle včetně potřebného příslušenství do více než 20 takových kotelen. Díky prostorové nenáročnosti jsou prostory pro nové kotelny budovány přímo v suterénech jednotlivých bytových domů. Většinou zastavěním části vstupní chodby, případně kočárkárny.

Pro zásobování teplem a teplou užitkovou vodou bytového domu na ulici Křížkovského postačily dva kondenzační kotle CGB-50 zapojené do kaskády.

dodaná zařízení:

  • 2x stacionární kondenzační kotel CGB-50 včetně zásobníku pitné vody a potřebného příslušenství

    Realizace: průběžně od roku 2006

Podobné úspěšné projekty

  • Soubor 8 rodinných domů Bílovice nad Svitavou

    Díky použitým technologiím se obyvatelé mohou těšit na komfortní bydlení, na čemž má velkou zásluhu systém vytápění a přípravy teplé vody Wolf.

    Více zde