CZ

Dieselová elektrárna

Martinik

WOLF realizuje i projekty nejvyššího stupně náročnosti. Takovým projektem je i větrání a odvětrání strojních hal dieselové elektrárny, alespoň pokud se nacházejí v teritoriu sužovaném orkány, přímo na pobřeží Karibiku. VZT jednotky instalované venku proto muselo být spojeno s budovou tak, aby odolalo účinkům zemětřesení a větrných smrští o rychlosti větru do 250 km/h. Jedna z největších výzev spočívala v tom, že vertikálně postavené systémy o výšce až 15 metrů měly být ukotveny na konstrukci budovy pouze čtyřmi kotvícími body. Pro tento účel byla na vnější straně zařízení instalována speciální nosní konstrukce, která byla již ve fázi projektování koncipována s ohledem na ostatní zařízení a statiku hal.Kromě toho v elektrárně je značně korozivní ovzduší a silně znečištěný venkovní vzduch.

Energetická účinnost VZT zařízení přímo ovlivňuje zisk elektrárny plynoucí z výroby elektřiny. Čím nižší je spotřeba energie zařízení, tím více elektřiny je možné prodat. Proto provozovatel elektrárny požadoval, aby použité pohony ventilátorů byly konstruovány pro 8 700 provozních hodin ročně a splňovaly požadavky nejvyšší účinnosti. 144 jednotek Wolf pro přívod a odvod vzduchu, každá s průtokem vzduchu 106 000 m³/h, zajišťuje ve strojních halách elektrárny teplotu vzduchu maximálně 45 ºC (krátkodobě 50 ºC).

Podobné úspěšné projekty

  • Kreml

    Eine Vielzahl von WOLF Klimageräten ermöglichen in 800 Räumen einen ständigen Luftaustausch.

    Jetzt entdecken

  • Logistikzentren

    Eines der größten internationalen Online-Versandhäuser setzt beim Ausbau von vier Standorten auf WOLF Klimatechnik.

    Jetzt entdecken