CZ

Domov pro seniory Nopova

Nopova ulice, Brno

Domov pro seniory Nopova je příspěvkovou organizací zřízenou Magistrátem Statutárního města Brna. Jedná se o pobytové sociální zařízení, poskytující seniorům službu Domov se zvláštním režimem. Posláním Domova je poskytovat sociální službu klientům se sníženou soběstačností z důvodu poruchy paměti, chování a orientace, kteří potřebují celodenní specifickou péči a dohled.

Celková kapacita Domova pro seniory Nopova je 225 lůžek, z toho je 32 jednolůžkových pokojů, 44 dvoulůžkových a 21 pětilůžkových pokojů.

dodaná zařízení:

  • 2x stacionární kondenzační kotel MGK-2 390 kW plus potřebné příslušenství

    Realizace: 2015

Podobné úspěšné projekty

  • Bytové domy Křížkovského

    Od roku 2006 probíhá v Zábřehu na Moravě postupné rušení nevyhovujícího a nehospodárného centrálního zásobování teplem.

    Více zde