CZ

Komunální výrobce energieMainburg

Mainburg, Německo

V letech 2000 až 2002 byla provedena generální rekonstrukce zařízení na kalový plyn města Mainburg. V souvislosti s touto rekonstrukcí byla provedena výměna původního vytápěcího kotle z roku 1967 pro ohřev vyhnívací nádrže a vytápění provozní budovy, za moderní kogenerační jednotku WOLF a vznikající kalový plyn se tak již nespaluje v kotli jako v minulosti, nýbrž se používá k pohonu kogenerační jednotky. Tato motorová kogenerační jednotky s hnacím motorem MAN, která je instalována v kontejneru, má elektrický výkon 52 kW a tepelný výkon 80 kW.

Podobné úspěšné projekty

  • Rainbow Park

    Seit der Modernisierung sorgt hier u.a. ein WOLF Blockheizkraftwerk für optimales Klima.

    Jetzt entdecken