CZ

NĚMECKÁ SLUŽBA PRO BEZPEČNOST LETOVÉHO PROVOZU – DFS
DFS-Center v Mnichově, Německo

Německá služba pro bezpečnost letového provozu (DFS Deutsche Flugsicherung GmbH) je spolková soukromá společnost se 6 000 zaměstnanci. Tento podnik denně zajišťuje koordinaci až 10 000 letů v německém vzdušním prostoru, za rok je to přibližně tři miliony letů. Německo je tak zemí s nejhustším letovým provozem v Evropě. Střediska DFS jsou špičkově technicky vybavena, proto je spotřeba elektrické energie nadprůměrně vysoká. Při přístavbě střediska na letišti Mnichov dokázal investor, architekt a projektant snížit měrnou spotřebu energie o přibližně 30 % pod hodnoty stanovené aktuálně platnou vyhláškou o úsporách elektřiny a o 15 % pod ještě přísnější limity stanovené zákonem o obnovitelných energiích a teple (EEWärmeG). Vysoce účinná klimatizace střediska je vybavena klimatizačními jednotkami Wolf.

Během přístavby střediska a jeho rozšíření na 120 pracovišť řízení letového provozu instalovala firma Wolf vysoce moderní klimatizační systém s 20 cirkulačními klimatizačními jednotkami, čtyři jednotky pro venkovní vzduch a šest jednotek pro venkovní/odpadní vzduch v provedení jako kompletní klimatizační zařízení se zvlhčováním vzduchu, nepřímým adiabatickým chlazením, rekuperací chladu a tepla z odvlhčování s dochlazováním a dohříváním integrovaným v systému KVS. Základem energetické koncepce jsou cirkulační a kompletní klimatizační jednotky WOLF vybavené vysoce účinným systémem rekuperace tepla a chladu se společným hydraulickým okruhem od firmy SEW, Kempen. Zvláštnost: Samostatný systém zpětného chlazení bylo možno vynechat, protože i zařízení zpětného chlazení byli provedené jako větrací jednotky.

Bürogebäude

Bürogebäude

Am Arbeitsplatz ist Konzentration wichtig und das Arbeitsklima muss stimmen – WOLF Heiz-, Klima- und Lüftungssysteme sorgen für optimales Raumklima.

Mehr erfahren

Podobné úspěšné projekty

  • Flughafen Domodedovo

    Klimalüftungsanlagen von WOLF für den größten Flughafen Russlands. 50 moderne Klimageräte sorgen für ein gleichmäßiges Raumklima.

    Jetzt entdecken

  • Nationalstadion Warschau

    Ein WOLF Klimasystem mit Klimageräten der Baureihe KG-Top sorgt im Stadion für gute Luft.

    Jetzt entdecken