CZ

Obytný komplex studentského internátu
Univerzity Düsseldorf

Düsseldorf, Německo

U studentské koleje se na první pohled se jedná o zcela normální studentské apartmány. Při bližším seznámení však zařízení místního studentského internátu Univerzity Heinricha Heineho Düsseldorf nabízí kreativní řešení problému časového nesouladu nabídky a poptávky po obnovitelných energiích. Akumulátorem latentního tepla. Celkem 496 H;M termobaterií (válce s octanem sodným) slouží jako akumulační médium a může akumulovat 4 000 kWh latentního tepla plus 2 000 kWh citelného tepla. Akumulátor latentního tepla se nabíjí odpadním teplem z instalované kogenerační jednotky. Zařízení s elektrickým výkonem 140 kW a tepelným výkonem 210 kW pochází od dodavatele zařízení Kuntschar a Schlüter ze skupiny WOLF a zásobuje teplem 400 studentských apartmánů. Pilotní projekt je v dané formě v Německu ojedinělý.

WOLF Referenz Wohnanlage Studentenwerk Uni Düsseldorf