CZ

Volvo centrum Petrohrad

Petrohrad, Rusko

Firma Swed-Mobil je od roku 1994 oficiálním prodejcem Volvo v ruském Petrohradu. Úkolem tohoto projektu bylo vlastní zásobování autosalonu elektrickou energií a teplem jak pro prodejní haly, tak i pro vlastní dílny. U budovy se jedná o víceúrovňovou konstrukci s parkovacími plochami a celkovou plochou 16 000 m². Zvláštnost: soběstačné zásobování elektřinou bez distribuce přebytečné elektřiny do veřejné sítě. Řešení: kogenerační jednotka značky WOLF. Použitím kogenerační jednotky je zajištěno bezpečné, cenově dostupné a kalkulovatelné zásobování elektřinou. Ta se vyrábí ve vlastním provozu soběstačně a s vysokou účinností, současně se vyráběné teplo využívá pro účely vytápění.

Byly instalovány dva kogenerační moduly GTK-240 s elektrickým výkonem 237 kW a tepelným výkonem 372 kW a také kogenerační jednotka GTK-100M s elektrickým výkonem 100 kW a tepelným výkonem 148 kW. Všechny tři jednotky mohou pracovat paralelně v síti v ostrovním provozu nebo v kombinaci s napájením ze sítě. Instalací kogeneračních jednotek bylo možné dosáhnout snížení nákladů na energii cca o 30 %. Doba návratnosti investice je asi tři až čtyři roky.

Podobné úspěšné projekty

  • Rainbow Park

    Seit der Modernisierung sorgt hier u.a. ein WOLF Blockheizkraftwerk für optimales Klima.

    Jetzt entdecken