CZ

Kdo jsme. Co děláme.
A Proč to děláme.

Jako jeden z předních výrobců systémů pro vytápění a chlazení nevyrábíme pouze klimatizace, kotle a solární zařízení. Zabýváme se taky perspektivními tématy globálního dosahu: středobodem našeho zájmu je energie a zdravé vnitřní prostředí.

WOLF JE NASTAVENÝ NA MĚ – vystihuje vaší potřebu a náš základní cíl. Člověk je ústředním středobodem našeho zájmu, naší práce. Soustřeďujeme se nejen na to základní, co potřebujeme k životu, nýbrž také na naše přání týkající se komfortu a pocitu bezpečí. Optimální vnitřní klima je víc než jen teplota a vlhkost vzduchu: je to součást kvality života.

Od člověka
k prostoru

Snaha o zajištění optimální klima v prostoru nás provází od samé kolébky: tam, kde začíná lidský život, v matčině lůně, je embryo chráněno a je v bezpečí, dostává tam všechno, co potřebuje pro svůj zdravý vývoj. Touha po prostoru, kde je člověk chráněn a je v bezpečí, jej pak provází po celý zbytek života: až devadesát procent svého života trávíme v uzavřených prostorech. Tato okolnost vysvětluje, proč je vnitřní klima tak důležité pro naší pohodu.

Víte, že...

až 90 procent života strávíte v uzavřených prostorech? Nevěříte? Tak se podívejte, kolik času a v jakých prostorech stráví průměrný Evropan.

Ale co vlastně znamená optimální vnitřní klima? Na tuto otázku existuje tolik odpovědí, kolik je lidí na světě: rozhodující je individuální pocit. Požadavky na vnitřní klima se ovšem liší nejen u jednotlivých osob, ale mění se i během jejich života. Dítě, které tráví první měsíce svého života batolením na podlaze, má jiné požadavky než jeho rodiče nebo prarodiče. K tomu se přidávají sociální, politické a ekonomické proměny v rychle se rozvíjejícím světě. Lidé častěji mění svoje představy o životě, ztrácejí se hranice mezi prací a volným časem, různé vlivy okolního prostředí na zdraví... To vše jsou faktory, které přinášejí změny individuálních požadavků.

Abychom vyhověli individuálním požadavkům, které se týkají vnitřního klima, využíváme široké sítě projektantů, odborných a obchodních partnerů. Kromě toho naše projektové oddělení spolupracuje také s projektanty, montážními techniky a koncovými zákazníky při komplexním plánování a koordinaci komponentů vytápění a klimatizace.

Jako systémový dodavatel nabízíme pro různé oblasti vytápění, solární techniky, klimatizace a větrání navzájem sladěné systémy, které splňují všechny prostorové požadavky od rodinných či bytových domů až po administrativní budovy a průmyslové podniky. Na různé prostory jsou totiž kladeny odlišné požadavky, stejně jako na lidi, kteří v nich žijí a pracují. Pro vás, projektanty, partnery v různých odborných oblastech nebo koncové zákazníky to znamená, že můžete kdykoli pro vlastní potřebu využít naši hlavní myšlenku: WOLF JE NASTAVENÝ NA VÁS.

Z Německa
do celého světa

Historie firmy WOLF se začala psát v bavorském Hallertau, největším chmelařském regionu na světě. Zde se v roce 1920 narodil Anton Wolf. Tento syn klempíře z Geisenfeldu založil v roce 1963 v Mainburgu firmu WOLF. Zpočátku se v ní vyráběly součásti strojů pro zpracování chmele a zdrojů tepla. Na začátku sedmdesátých let započal vývoj větracích a klimatizačních zařízení (tedy výrobků, u kterých zaujímáme až dosud vedoucí pozici na trhu) a o deset let později začíná nástup v oboru vytápěcí technologie. Dnes je WOLF dceřinou společností Centrotec Sustainable AG. Nabídka zahrnuje široké spektrum moderní klimatizační a vytápěcí techniky. Spolu s dceřinými firmami Kuntschar+Schlüter a Dreyer & Brosse má firma WOLF své zastoupení také v oblasti kogeneračních zařízení.

Dnes se snažíme držet krok s dobou, ale přitom zůstáváme stále věrni určitým hodnotám. Vynálezy našich zakladatelů byly založeny na pozorování pěstitelů chmele a jejich práce. Hlavním cílem bylo práci zjednodušit, zvýšit její komfort i efektivnost. I dnes je tento cíl určující pro podstatu našich výrobků: inovace, snadné ovládání, efektivita a spolehlivost. Nezapomínáme ani na estetiku, naopak, především u vytápěcích kotlů má design stejný význam jako funkčnost - to je vidět na první pohled.

Se svými devíti dceřinými společnostmi a 60 obchodnými partnery dnes působíme i v mezinárodním měřítku. V roce 2015 jsme převzetím chorvatské firmy ProKlima získali sedmou dceřinou firmu. Klimatizační technika WOLF najdete nainstalovanou na různých místech světa, od Červené radnice v Berlíně až po Kreml na Rudém náměstí v Moskvě, od vrtné plošiny u norského pobřeží až po bytový komplex v Číně. Z tohoto faktu profitují naši zákazníci po celém světě. Jelikož máme zkušenosti z instalací v různých klimatických pásmech, a máme  pochopení pro kulturní rozdíly, dokážeme si uvědomit při řešení problematiky vnitřního klimatu globální souvislosti a jejich vliv na utváření individuálního životního prostoru. A toto povědomí nám také umožňuje včas rozpoznávat směry vývoje a rychle a pružně na ně reagovat.

Ode dneška
do budoucnosti

Teplo, voda a vzduch jsou od počátku základní součástí života lidstva. Ale od doby, kdy se pravěcí lidé hřáli u ohně v jeskyni, se toho hodně změnilo. Technologický vývoj a s ním související změny způsobu života s sebou vždy přinášejí změnu ve způsobu, jakým se tyto požadavky projevují na každém vývojovém stupni, a dnes jsou mnohem komplexnější.

Od založení naší firmy svoji nabídku stále rozšiřujeme, a tím nejen reagujeme na nové požadavky, nýbrž také stávající technologie trvale zdokonalujeme. Ať používáte závěsný kotel WOLF nebo solární zařízení WOLF, každý náš výrobek v sobě spojuje poznatky dneška s pohledem do budoucnosti.

Rostoucí povědomí o ekologické udržitelnosti, výzvy související se změnou klimatu a možnosti obnovitelných energií, nás nutí, abychom se i my neustále měnili. Již nyní aktivně spoluvytváříme změnu formou digitalizace: díky digitalizaci si můžete vytvořit vnitřní klima inteligentního domova (smart-home). My se však díváme ještě dále do budoucnosti: kromě digitalizace patří k novým globálním trendům také demografické změny a mobilita, které ovlivní náš další vývoj.

Pro naší práci je přirozené stát jednou nohou v budoucnosti. Řešení problematiky zásobování energií před nás klade stále nové výzvy. A nacházet pro ně nová řešení, to je úkol, který každý den řešíme společně s našimi zákazníky a partnery. WOLF JE NASTAVENÝ NA MĚ pro nás znamená, že nemyslíme pouze na jednotlivce v kontextu prostoru, který ho obklopuje, nýbrž také na jednotlivce v kontextu doby. Chápat člověka, prostor a dobu ve vzájemných souvislostech, to je naše zásada při vytváření optimálního vnitřního klima.