CZ
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
CZ
CZ
  • Ochrana údajů

Prohlášení
o ochraně údajů

Bereme vážně ochranu vašeho soukromí

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Když navštívíte naše webové stránky, naše servery standardně ukládají IP adresu vašeho poskytovatele internetového připojení, stránku, ze které jste nás navštívili, stránky, které jste si prohlíželi a datum a dobu prohlížení stránek. Tyto informace jsou pro technický přenos webových stránek a pro bezpečný provoz serveru nezbytné. Neprovádíme personalizované vyhodnocování těchto dat.

Pokud nám sdělíte vaše data v kontaktním formuláři, zálohují se na našich serverech. Vaše osobní údaje využíváme výlučně při zpracování vašich požadavků. Zacházíme s nimi přísně důvěrně. Neposkytujeme je třetím stranám.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o vaší osobě. Zpravidla to je vaše jméno, poštovní a e-mailová adresa. Nemusíte zadávat své osobní údaje, abyste si mohli prohlédnout naše stránky. V některých případech požadujeme vaše jméno a adresu a případně další informace, abychom vám mohli nabídnout služby, o které máte zájem.

Obdobně to platí, když vám na přání zasíláme informační materiály, popř. když odpovídáme na vaši poptávku. V takovém případě vás na to vždy upozorníme. Kromě toho uchováváme pouze údaje, které jste nám svěřili automaticky nebo dobrovolně.

Pokud využijete některou z našich služeb, uchováváme zpravidla pouze údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom vám tuto službu mohli nabídnout. Můžeme se vás zeptat na další informace, které jsou ovšem dobrovolné. Vždy, když zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak proto, abychom vám mohli nabídnout naše služby nebo abychom sledovali naše komerční cíle.

Automaticky ukládané neosobní údaje

Když navštívíte naše stránky, ukládáme určité informace z administrativních a technických důvodů. Jsou to: typ a verze používaného internetového prohlížeče, datum a čas přístupu na stránky a IP adresa.

Tyto údaje jsou anonymizované a používají se pouze ke statistickým účelům, popř. k tomu, abychom mohli zlepšovat naše internetové a online služby.
Tyto anonymizované údaje se ukládají – odděleně od osobních údajů – v bezpečných systémech a nelze je přiřadit ke konkrétním osobám. To znamená, že vaše osobní údaje jsou vždy chráněné.

Cookies

Navštívíte-li naše internetové stránky, můžeme ukládat informace na vašem počítači ve formě souborů cookies. Jsou to krátké textové soubory, které se přenášejí z internetového serveru na váš prohlížeč a ukládají se na pevném disku. Při tom se ukládá jenom IP adresa – žádná osobní data. Tato informace uložená pomocí cookies umožňuje, aby vás již jednou navštívená stránka při jejím opětovném otevření automaticky rozpoznala a tím vám ulehčila její využívání.

Samozřejmě můžete navštívit naše stránky, i když nepovolíte soubory cookies. Nechcete-li, aby byl váš počítač při další návštěvě rozpoznán, můžete používání cookies odmítnout tím, že si ve vašem prohlížeči změníte nastavení na „Odmítnout cookies“. Příslušný návod najdete v nápovědě k vašemu internetovému prohlížeči. Když ovšem odmítnete používání cookies, může dojít k omezení využití některých částí našich internetových stránek.

Používání Google Analytics s anonymizační funkcí

Na naší stránce využíváme Google Analytics, službu k webové analýze od firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání webových stránek.
Informace obsažené v souborech cookies, jako např. čas, místo a četnost vašich návštěv příslušných webových stránek včetně vaší IP adresy, se přenášejí do centrály Google v USA a tam se ukládají. Na našich stránkách používáme Google Analytics s příponou „_gat._anonymizeIp“. Vaše IP adresa se v tomto případě už v rámci členských států EU nebo dalších smluvních států smlouvy o Evropském hospodářském prostoru krátí a tím anonymizuje.
Google využívá tyto informace k tomu, aby vyhodnotil vaše využívání našich stránek, aby pro nás sestavil report o webových aktivitách a aby zajistil další služby spojené s využíváním stránek a internetu. Google může případně tyto informace předávat třetím stranám, pokud to předepisuje zákon, nebo když třetí strany zpracovávají tyto údaje z pověření firmy Google.
Google dle vlastního vyjádření v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s dalšími údaji od Googlu. Příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče můžete ukládání souborů cookies zabránit; upozorňujeme vás ovšem, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Firma Google dále nabízí pro nejpoužívanější prohlížeče deaktivační doplňky umožňující větší kontrolu nad tím, která data Google o vámi navštívených stránkách zaznamená. Doplněk sdělí JavaScriptu (ga.js) z Google Analytics, že se Google Analytics nemají sdělovat žádné informace o návštěvě stránek. Tyto deaktivační doplňky Google Analytics pro prohlížeč ale nezabrání zprostředkování informací nám nebo jiným námi pověřeným subjektům, zajišťujícím pro nás služby webové analýzy. Další informace k instalaci doplňků k prohlížeči získáte na následujících stránkách: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Když navštívíte naše stránky přes mobil nebo tablet, musíte místo toho kliknout na tento link, chcete-li do budoucna zamezit sledování na těchto stránkách prostřednictvím Google Analytics. Tento postup je možné zvolit i jako alternativu k výše zmíněnému doplňku. Kliknutím na uvedený link se ve vašem prohlížeči uloží zákaz cookies „Opt-Out-Cookie“, který je platný jen pro tento prohlížeč a jen pro tuto doménu. Smažete-li soubory cookies v tomto prohlížeči, smaže se i tento zákaz „Opt-Out-Cookie“, takže musíte na link kliknout znovu.

Google Tag Manager

Tyto stránky používají Google Tag Manager. Tag Manager nezaznamenává žádné osobní údaje. Tento nástroj zajišťuje spuštění jiných tagů, které u vás za určitých okolností zaznamenávají údaje. Google Tag Manager k těmto údajům nemá přístup. Pokud dojde k deaktivaci na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane zachován pro všechny sledovací tagy, které byly vloženy systémem Google Tag Manager. Informace společnosti Google o ochraně osobních údajů k tomuto nástroji najdete na této adrese: www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Využívání YouTube v rozšířeném modu ochrany osobních údajů

Pro začlenění videí využíváme dodavatele YouTube. Videa jsme umístili na stránky v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. Jako většina webových stránek využívá ovšem i YouTube soubory cookies, aby sbíral informace o návštěvnících svých webových stránek. YouTube je používá mj. pro videostatistiky, k předcházení podvodům a ke zlepšení uživatelského prostředí. To také vede k navázání spojení s Google DoubleClick. Když přehrajete video, můžete tím spustit i další procesy zpracování osobních dat. To nemůžeme ovlivnit. Další informace o ochraně osobních údajů u YouTube najdete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů zde: policies.google.com/privacy

Bezpečnost

Na ochranu vašich osobních údajů proti ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému přístupu jsme učinili technická a administrativní bezpečnostní opatření. Všichni naši zaměstnanci a aktivní poskytovatelé služeb jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu osobních údajů.

Při každém sběru a zpracování osobních údajů vždy zajišťujeme, aby byly údaje před odesláním zašifrovány. To znamená, že vaše údaje nemohou být zneužity třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření přitom procházejí procesem neustálého zlepšování a naše prohlášení o ochraně osobních údajů jsou neustále aktualizována. Ujistěte se prosím, zda máte k dispozici nejnovější verzi.

Práva dotčené osoby

Kontaktujte nás prosím kdykoli, chcete-li se informovat, jaké osobní údaje o vás ukládáme, příp. chcete-li je nechat opravit nebo vymazat. Dále máte právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo vznést námitku vůči zpracování (čl. 21 GDPR) a také právo na přenositelnost údajů(čl. 20 GDPR).
V těchto případech se prosím obraťte přímo na nás.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše prohlášení o ochraně osobních údajů, budou-li to vyžadovat nové technologie. Ujistěte se prosím, zda máte k dispozici nejnovější verzi. Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů provedeme podstatné změny, oznámíme je na našich webových stránkách.

Všichni zájemci a návštěvníci našich internetových stránek nás mohou kontaktovat v otázkách ochrany osobních údajů přes níže pověřenou osobu:

pan Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
DE - 93047 Regensburg
Tel.:+49 941 29 86 93 0
E-mail: anfragen@projekt29.de
Web: www.projekt29.de

Pokud by vám náš pověřenec pro ochranu osobních údajů nedokázal podat uspokojivou odpověď, máte v každém případě právo na podání stížnosti kompetentnímu orgánu státního dozoru pro dohled na dodržování ochrany osobních údajů.