CZ

Stěnové vytápění/chlazení.
gabotherm®

Vytápění nebo chlazení stěnou vytváří v prostoru teplotně homogenní pole. Přináší maximální komfort, přičemž vertikální rozložení teploty v prostoru je ideální. Základním stavebním prvkem je plastová polybutenová trubka s kyslíkovou bariérou. Tento materiál nejlépe vyhovuje všem požadavkům na kvalitu a bezpečnost. Je spolehlivý, protože je pevný a zároveň pružný a ohebný. Velkou předností je absolutní odolnost vůči korozi a velká schopnost tlumení hluku v rozvodech. Rychlá a jednoduchá montáž i komplexní sortiment prvků a způsob jejich připojení snižují náklady během stavby či rekonstrukce budovy.

VÝHODY, KTERÉ HOVOŘÍ SAMY ZA SEBE:

  • Maximální hygiena při provozu, nevzniká zvířený prach, který by znečišťoval stěny nebo tepelné plochy.
  • Možnost použít jakýkoliv nízkoteplotní zdroj tepla (tepelné čerpadlo, solární článek, kondenzační a nízkoteplotní technologie).
  • Snížení spotřeby paliva jako výsledek poklesu teploty topné vody.
  • Velmi nízký objem topné vody v systému - 0,5 l na 1 m2 výhřevné plochy. Minimalizovaný průměr trubek a odpovídající objem vody umožňuje - a to je zatím jedinečné v oblasti stěnového teplovodního vytápění - překrytí trubky jednovrstvým omítnutím v ideálním případě pouze v tloušťce 5 mm. Značně se ušetří čas potřebný k provedení prací a tím i cena celé soustavy.
  • Vysoká variabilita regulace, rychlá reakce na regulační zásah.
  • Minimalizace vlhkosti stěn, odstranění plísní a mikroorganismů.
  • Mimořádně se sníží riziko vzniku alergií v obytných prostorech. Provoz bez údržby. Po správné instalaci, vytemperování stěn a dokonalém odvzdušnění soustavy není zapotřebí žádný další zásah během celé doby provozu.
  • Výhodné využití v památkově chráněných objektech.
  • Snadná montáž a instalace.
  • Při použití trubek gabotherm® není třeba temperovat nebo topit ani před ani během omítání. Tím je systém nezávislý na následném omítání a jiných stavebních prací. (Řádově minuty).

TYPY STĚNOVÉHO VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ

MOKRÝ STĚNOVÝ SYSTÉM - gabotherm® WR 8

Systém WR 8 je tzv. "Mokrý" systém. Polybutenová trubka gabotherm® s malým průměrem 8 mm umožňuje rychlou regulační odezvu - požadovaná teplota se dá rychle a přesně upravit. Systém poskytuje mnoho výhod zvláště při chlazení, především studené sálání chlazených ploch, které nevytvářejí průvan. Stěnový a stropní systém WR 8 je vhodný pro každý nízkoteplotní zdroj tepla a dá se navrhnout na využití solární energie v kombinaci s tepelným čerpadlem nebo kondenzačním kotlem.

MOKRÝ STĚNOVÝ SYSTÉM - gabotherm® WR 12

Systém stěnového vytápění WR 12 je tzv. "Mokrý" systém. Polybutenová trubka gabotherm® s průměrem 12 mm umožňuje rychlou regulační odezvu - požadovaná teplota se dá rychle a přesně upravit. Systém poskytuje mnoho výhod zejména při chlazení, především při studeném sálání.

SUCHÝ STĚNOVÝ SYSTÉM - gabotherm® KPI 10

Systém stěnového vytápění / chlazení KPI 10 je tzv. "Suchý" systém. Polybutenová trubka gabotherm® s malým průměrem 10 mm umožňuje rychlou regulační odezvu - požadovaná teplota se dá rychle a přesně upravit. Tento stěnový systém KPI 10 je vhodný pro každý nízkoteplotní zdroj tepla a dá se navrhnout na využití solární energie v kombinaci s tepelným čerpadlem nebo kondenzačním kotlem.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ