CZ

Wolf power systems
kogenerační jednotky.

Energie s přidanou hodnotou 35 až 2000 kW

Pokud hledáte inteligentní systémová řešení v oblasti kombinované výroby tepla a elektrické energie, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám, jste na správném místě!

Existuje množství metod, jak se dá primární energie z ušlechtilých paliv přeměnit na elektrický proud, teplo nebo chlad. Snažíme se využívat topný olej a plyn co nejhospodárněji, abychom neplýtvali jejich omezenými zásobami. Jednou z efektivních metod je jejich využití v kogenerační jednotce, která vyrábí současně elektrický proud a teplo s účinností až 94%.

Kogenerační jednotka se skládá ze spalovacího motoru, generátoru a výměníků tepla. Primární energie je zemní plyn, zkapalněný plyn, kalový plyn nebo bioplyn. Spalovací motor pohání generátor. Generátor pak mění část vložené energie z paliva na elektrický proud, který se odvádí do vlastní sítě nebo přímo dodavateli elektřiny. Odpadní teplo z chlazení motoru a spalin se využívá v otopných soustavách.

Možnosti využití kogeneračních jednotek:

  • v teplárnách s lokálními i dálkovými dodávkami tepla
  • v zařízeních volného času (v krytých plovárnách, na sportovištích, atd.)
  • ve veřejných budovách (ve velkých administrativních budovách, ve školách, v nemocnicích, v domovech seniorů apod.)
  • v zařízeních služeb (v nákupních centrech, v hotelech, v restauracích atd.)
  • v průmyslových podnicích (technologické teplo)
  • jako záložní zdroj elektrické energie
  • v objektech, kde se současně využívá teplo pro vytápění a elektřina

Značky, které nabízíme v rámci programu Wolf Power Systems - jako jsou Dreyer & Bosse, Kuntschar a Schlüter - zastávají desítky let zkušeností v oblasti zemního plynu, bioplynu a kalových plynů. Sortiment našich závodů ve městech Wolfhagen a Gorleben zahrnuje kombinované teplárny a elektrárny o výkonech od 35 kW do 2000 kW pro tyto typy plynu: zemní plyn, bioplyn, kalový plyn a LPG.

WOLF Power Systems je váš partner pro inovativní a inteligentní řešení zemního plynu a kapalného plynu z jednoho zdroje, ale také specialista v sektoru bioplynu a jednou z vedoucích společností na trhu s odpadními plyny. Od kombinované výroby tepla a elektrické energie až po technologii vytápění, větrání a vzduchotechniky získáte komplexní řešení připravované na míru pro každý projekt.

Více o kogeneračních jednotkách WOLF (ENG)

TISKOVINY