CZ

Plynová kondenzační kotlová solární sestava
CSZ-2

Plynová kondenzační kotlová solární sestava se solárním zásobníkem vody, solární čerpadlovou skupinou a regulací
Typ / Výkon
 • CSZ-2 14/300R
 • CSZ-2 20/300R
 • CSZ-2 24/300R
 • ZÁKLADNÍ DATA
 • Specifikace
 • Downloads
 • Plynový nástěnný kondenzační kotel, uzavřená spalovací komora, pro provoz závislý i nezávislý na vzduchu v prostoru
 • Vysoký normovaný stupeň využití až do 110 % (Hi)/99 % (Hs) pro co nejlepší využití energie
 • Podmínky ekologické značky "Modrý anděl" podle RAL‑UZ 61 při provozu se zemním plynem jsou splněny
 • Hořák s předsměšováním pro zemní plyn E, LL a zkapalněný plyn, plynule modulovaný tepelný výkon od 1,8 kW
 • Standardně dodávaný s expanzní nádobou, modulovaným úsporným čerpadlem (EEI < 0,23) a třícestným ventilem
 • Výměník tepla pro otopnou vodu lze při údržbě vysunout pod tlakem v systému bez vypuštění otopné vody
 • Potáhnutý výměník tepla otopné vody WOLF "ALUPro"
 • Rychlá montáž, snadná obsluha a údržba se snadným přístupem ke všem komponentům
 • Snadné měření emisí zvenku bez nutnosti otevírání kotle
 • Efektivní technologie spalování s adaptivní samokalibrační regulací spalování se samočinným přizpůsobením podle kvality plynu – kontrola servisním technikem pouze jednou za 3 roky
 • Přestavba provozu mezi zemním a zkapalněným plynem bez nutné sady pro přestavbu
 • Automatické seřízení CO2 pomocí samokalibrační regulací spalovacího vzduchu pro všechny druhy plynů (zemní plyn, zkapalněný plyn)
 • Nový regulační systém Wolf WRS lze nastavovat a regulovat smartphonem nebo PC
 • Optimální využití kondenzace regulací teplotního spádu bez přepouštěcího ventilu, zvyšování teploty vstupu otopné vody není potřeba
 • Komunikace smartphonem, notebookem nebo PC a lan/WLAN modul ISM7i
technický výkres
Please choose model
Plynová kondenzační kotlová solární sestava CSZ-2
Typ CGS-2 14/150R CGS-2 20/150R CGS-2 24/150R

Třída energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti při vytápění prostorů A A A
Třída energetické účinnosti při ohřevu vody A A A

Všeobecné údaje

Jmen. tepelný výkon při 80/60 °C kW 13,5 18,9/22,2 23,8/27,1
Jmen. tepelný výkon při 50/30 °C kW 15,2 20,4 25,8
Jmen. tepelný příkon kW 14 19,6/23,0 24,6/28,0

Min. tepelný výkon (modulovaný)

při 80/60 °C kW 1,8/4,6 3,8/6,8 4,8/6,8
při 50/30 °C kW 2,1/5,4 4,4/7,4 5,6/7,4
Min. tepelný výkon (modulovaný) kW 1,9/4,9 3,9/6,9 4,9/6,9
Přípojka výstupu otopné vody G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Přípojka vstupu otopné vody G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Připojení studené vody/cirkulace G ¾“ ¾“ ¾“
Přípojka studené vody G ¾“ ¾“ ¾“
Přípojka plynu R ½“ ½“ ½“
Přípojka vzduch/spaliny mm 60/100 60/100 60/100

Rozměry

Hloubka mm 635 635 635
Šířka mm 600 600 600
Výška mm 1792 1792 1792
Celková hmotnost kg 115 (35+80) 115 (35+80) 115 (35+80)
Potrubí vzduch/spaliny Typ B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
Druh plynu II2N3P II2N3P II2N3P

Hodnota přípojky plynu

Zemní plyn E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95
Zemní plyn LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) m³/h 1,59 2,28/2,67 2,79/3,25
Zkapalněný plyn P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19

Tlak plynu v přípojce

Zemní plyn (povolený min.-max) mbar 20(17-25) 20(17-25) 20(17-25)
Zkapalněný plyn (povolený min.-max) mbar 50(42,5-57,5) 50(42,5-57,5) 50(42,5-57,5)
Norm. stupeň využití při 40/30 °C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99
Norm. stupeň využití při 75/60 °C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96

Účinnost

Při jmen. zatížení při 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88
při 30 % část. zatížení a TR=30 °C (Hi/Hs) % 108/97 108/97 108/97
Teplota výstupu nastavení od výrobce °C 75 75 75
Teplota výstupu až asi °C 90 90 90
max. celkový tlak nar 3 3 3

Disp. dopr. výška pro top. okruh: Úsporné čerpadlo (EEI < 0,23)

průtok 600 l/h (14 kW při Δt=20K) mbar 550 550 550
průtok 860 l/h (20 kW při Δt=20K) mbar - 430 430
průtok 1030 l/h (24 kW při Δt=20K) mbar - - 280
max. povolený tlak teplé vody bar 10 10 10
Teplá voda ‒ rozsah teplot (nastavitelný) °C 15-65 15-65 15-65
Objem teplé vody ve výměníku tepla l 1,3 1,3 1,3
Jmen. objem ohřívače vody / ekvivalentní jmen. objem l 145 145 145
Spec. průtok vody D při ΔT=30K l/min 19,7 21,4 21,7
Teplá voda trvalý výkon podle DIN 4708 l/h (kW) 324 (13,6) 555 (22,6) 612 (25)
Ukazatel výkonu podle DIN 4708 NL 1,7 2 2,2
Výstupní výkon ohřevu vody l/10min 162 176 182
Ztráta tepla v pohot. stave podle DIN EN 12897 kWh/24h 1,47 1,47 1,47
Protikorózní ochrana výměníku tepla/zásobníku vody Ušlechtilá ocel/dvouvrstvový smalt podle DIN 4753 Ušlechtilá ocel/dvouvrstvový smalt podle DIN 4753 Ušlechtilá ocel/dvouvrstvový smalt podle DIN 4753
Exp. nádoba celkový objem l 10 10 10
Exp. nádoba přetlak bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Teplota spalin 80/60-50/30 při Qmax °C 62-45 70-50 76-50
Teplota spalin 80/60-50/30 při Qmin °C 30-25 30-25 33-27

Průtok spalin

při Qmax g/s 6,2 8,8/10,7 10,9/13,0
při Qmin g/s 0,9 1,8 2,3

Dispozičný tlak ventilátoru

při Qmax Pa 90 90 90
při Qmin Pa 12 12 12
Druh spalin G52 G52 G52
Třída NOx 5 5 5
Průtok kondenzátu při 50/30 °C L/h cca 1,4 cca2,0 cca 2,4
Hodnota pH kondenzátu cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0
Elektrický příkon Standby W 3 3 3
Elektrický příkon maximální W 17-59/45 17-51/63 17-62/88
Krytí IP IPX4D IPX4D IPX4D
Elektrická přípojka/Jištění 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B

Hmotnosti

Celková hmotnost kg 160 (35 + 125) 160 (35 + 125) 160 (35 + 125)
Provozní hmotnost (včetně vody) kg 583 583 583