CZ

Plynový nástěnný kondenzační kotel
CGB-2(K)

Plynový nástěnný kondenzačný kotel/Kotel s průtokovým ohřevem vody
Typ / Výkon
 • CGB-2-14
 • CGB-2-20
 • CGB-2-24
 • CGB-2K-20
 • CGB-2K-24
 • ZÁKLADNÍ DATA
 • Specifikace
 • Downloads
 • Plynový nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou pro provoz závislý i nezávislý na vzduchu v místnosti
 • Vysoký normovaný stupeň využití až do 110 % (Hi)/99 % (Hs) s maximálním využitím energie
 • Vysoký normovaný stupeň využití až do 110 % (Hi)/99 % (Hs) s maximálním využitím energie
 • Standardně dodávaný s expanzní nádobou, modulovaným úsporným čerpadlem (EEI < 0,23) a třícestným ventilem
 • Potáhnutý výměník tepla otopné vody WOLF "ALUPro"
 • Efektivní technologie spalování s adaptivní samokalibrační regulací spalování se samočinným přizpůsobením podle kvality plynu (např bioplyn)
 • Automatické seřízení CO2 pomocí samokalibrační regulací spalovacího vzduchu pro extrémně nízké emise škodlivin
 • Bez přepouštěcího ventilu, není potřeba zvyšování teploty vstupní vody – pro maximální využití kondenzace
 • Rychlá montáž, jednoduchá obsluja a údržba, snadný přístup ke všem komponentům
 • Výměník tepla pro otopnou vodu lze při údržbě vyklopit pod tlakem v systému bez potřeby vypustit otopnou vodu
technický výkres
Please choose model
Plynový nástěnný kondenzační kotel CGB-2(K)
Typ CGB-14 CGB-20 CGB-24 CGB K-20 CGB K-24

Třída energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti při vytápění A A A A A
Třída energetické účinnosti při ohřevu vody - - - A A

Všeobecné údaje

Jmen. tepelný výkon při 80/60 °C kW 13,5 18,9/22,2 23,8/27,1 18,9/22,2 23,8/27,1
Jmen. tepelný výkon při 50/30 °C kW 15,2 20,4 25,8 20,4 25,8
Jmen. tepelný příkon kW 14 19,6/23,0 24,6/28,0 19,6/23,0 24,6/28,0

Min. tepelný výkon (modulovaný)

při 80/60 °C kW 1,8/4,6 3,8/6,8 4,8/6,8 3,8/6,8 4,8/6,8
při 50/30 °C kW 2,1/5,4 4,4/7,4 5,6/7,4 4,4/7,4 5,6/7,4
Min. tepelný výkon (modulovaný) kW 1,9/4,9 3,9/6,9 4,9/6,9 3,9/6,9 4,9/6,9
Přípojka výstupu otopné vody G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Přípojka vstupu otopné vody G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Připojení studené vody/cirkulace G ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“
Přípojka studené vody G ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“
Přípojka plynu R ½“ ½“ ½“ ½“ ½“
Přípojka vzduch/spaliny mm 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100

Rozměry

Hloubka mm 378 378 378 378 378
Šířka mm 440 440 440 440 440
Výška mm 790 790 790 790 790
Celková hmotnost kg 33 33 33 33 33

Potrubí vzduch/spaliny

Typ B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
Druh plynu II2N3P II2N3P II2N3P II2N3P II2N3P

Hodnota přípojky plynu

Zemní plyn E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95 2,06/2,42 2,52/2,95
Zemní plyn LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) m³/h 1,59 2,28/2,67 2,79/3,25 2,28/2,67 2,79/3,25
Zkapalněný plyn P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19 1,53/1,80 1,87/2,19

Tlak plynu v přípojce

Zemní plyn (povolený min.-max) mbar 20(17-25) 20(17-25) 20(17-25) 20(17-25) 20(17-25)
Zkapalněný plyn (povolený min.-max) mbar "50(42,5-57,5)" "50(42,5-57,5)" "50(42,5-57,5)" "50(42,5-57,5)" "50(42,5-57,5)"
Norm. stupeň využití při 40/30 °C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99 110/99 110/99
Norm. stupeň využití při 75/60 °C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96 107/96 107/96

Účinnost

Při jmen. zatížení při 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88 98/88 98/88
při 30 % část. zatížení a TR=30 °C (Hi/Hs) % 108/97 108/97 108/97 108/97 108/97
Teplota výstupu nastavení od výrobce °C 75 75 75 75 75
Teplota výstupu až asi °C 90 90 90 90 90
max. celkový tlak nar 3 3 3 3 3

Úsporné čerpadlo (EEI<0,23)

průtok 600 l/h (14 kW při Δt=20K) mbar 550 550 550 550 550
průtok 860 l/h (20 kW při Δt=20K) mbar - 430 430 430 430
průtok 1030 l/h (24 kW při Δt=20K) mbar - - 280 - 280
Průtok teplé vody l/min - - - 2,0-6,5 2,0-8,0
Min. tlak při odběru vody podle EN 625 bar - - - 0,4 0,65
Spec. průtok vody D při ΔT=30K l/min - - - 10,3 13
max. povolený tlak teplé vody bar - - - 10 10
Teplá voda ‒ rozsah teplot (nastavitelný) °C - - - 45-65 45-65
Objem teplé vody ve výměníku tepla l 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Exp. nádoba celkový objem l 10 10 10 10 10
Exp. nádoba přetlak bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Teplota spalin 80/60-50/30 při Qmax °C 62-45 70-50 76-50 70-50 76-50
Teplota spalin 80/60-50/30 přiQmin °C 30-25 30-25 33-27 30-25 33-27

Dispozičný tlak ventilátoru

při Qmax Pa 125 135 180 135 180
při Qmin Pa 10 14 17 17 14 17
Druh spalin G52 G52 G52 G52 G52
Třída NOx 5 5 5 5 5
Průtok kondenzátu při 50/30 °C l/h cca 1,4 cca 2,0 cca 2,4 cca 2,0 cca 2,4
Hodnota pH kondenzátu cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0
Elektrický příkon Standby W 3 3 3 3 3
Elektrický příkon maximální W 17-45/59 17-51/63 17-62/88 17-51/63 17-62/88
Krytí IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Elektrická přípojka/jištění 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B 230V / 50Hz / 16A/B