CZ

Solární modul
SM2-2

Solární modul
Typ / Výkon
 • SM2-2
 • ZÁKLADNÍ DATA
 • Rozšiřující modul pro regulaci solárního zařízení až s 2 ohřívači vody a 2 kolektorovými poli, vč. 1 snímače kolektorů, 1 snímače ohřívače vody, každý s ponornou jímkou
 • jednoduchá konfigurace regulátoru pomocí výběru z předdefinovaných variant zařízení
 • ve spojení se zdroji tepla Wolf vyšší úspora energie inteligentním dohříváním ohřívače vody, tzn. blokováním dohřevu ohřívače vody při dostatečně vysokém solárním zisku
 • Měření tepla externím měřičem tepla ve všech konfiguracích
 • Výběr provozního režimu ohřívače vody
 • Zobrazení požadovaných i skutečných hodnot v ovládacím modulu BM-2
 • Rozhraní e-Bus s automatickým energetickým managementem
 • Připojovací technika Rast 5
 • Rozhraní e-Bus s automatickým energetickým managementem
 • Připojovací technika Rast 5
 • vč. 1 snímače teploty kolektoru, 1 snímače teploty ohřívače vody, každý s ponornou jímkou
technický výkres