CZ

Zobrazovací modul AM
AM

Zobrazovací modul
Typ / Výkon
  • AM
  • ZÁKLADNÍ DATA
  • je potřeba pouze tehdy, když se BM-2 používá jako dálkové ovládání nebo při kaskádovém zapojení
  • Zobrazovací modul pro zdroj tepla
  • AM slouží pouze jako zobrazovací modull pro zdroj tepla
  • Lze jím nastavovat, resp. zobrazovat specifické parametry a hodnoty zařízení
  • Obsluha otočným ovladačem s funkcí tlačítka
  • 4 tlačítka rychlého startu nejčastěji používaných funkcí
  • LC displej s podsvícením
  • AM je vždy ve zdroji tepla
technický výkres