CZ

Naše Slunce
BEZPLATNÝ ZDROJ ENERGIE

Sluneční svit se stará nejen o naši dobrou náladu. Síla Slunce je také nejoblíbenějším obnovitelným zdrojem energie v Česku.

Slunce je vzdáleno od Země zhruba 150 miliónů kilometrů a přesto je naším nejtrvalejším zdrojem energie: každý den dopadá na Zem 10 000 krát více sluneční energie, než potřebuje celé lidstvo. A to platí ještě pro dalších pět až šest miliard let.

Glückliche Menschen in der Sonne.
Je dokázáno, že slunce dělá lidi šťastnějšími. Při dopadu slunečních paprsků na kůži, začíná v mozku produkce hormonu štěstí serotoninu.

Termický solár umožňuje využívat energii Slunce. Pojem sám o sobě zní komplikovaně, označuje ale jednoduše přeměnu sluneční energie na tepelnou energii. S pomocí moderní solární techniky ji lze využít nejrůznějšími způsoby.

 • Výhody

  • Bezplatná energie (pouze čerpadlo spotřebuje elektřinu, ale minimálně).
  • Absolutně ekologické, protože nejsou prakticky žádné emise CO2.
  • Odlehčení konvenčního vytápění.
  • Až 50 % energie potřebné k přípravě teplé vody může pokrýt solární zařízení.
 • Nevýhody

  • Nutná údržba.
  • Jsou potřebné další rozvody mezi střechou a vytápěním.
  • Ne každá střecha je vhodná na instalaci.
  • Potřebné místo pro solární zásobník vody.
  • Na začátku vyšší investice, ale s velkým potenciálem úspor.

SOLÁRNÍ SYSTÉM
využívá pomoci slunce

Se solárním zařízením můžete využít energii slunce dvěma způsoby: buď výlučně k ohřevu vody nebo jako podpůrný zdroj pro celý otopný systém.

Solární systém pro ohřev vody vyžaduje plochu slunečních kolektorů průměrně o velikosti 4 – 8 m² pro jeden rodinný dům, aby energeticky pokrylo denní spotřebu. Tím se už nemusí ohřívat další voda z jiných tepelných zdrojů a vy tak výrazně snížíte spotřebu paliv. V letních měsících dokáže dokonce solární zařízení pokrýt celou potřebu tepelné energie.

Solární zařízení pro ohřev vody, které je využíváno i pro podporu vytápění, potřebuje větší plochu kolektorů. Mezi 6 a 14 m2. Dodává pak i teplo pro otopný systém. Solární podpora vytápění funguje nejlépe ve spojení s podlahovým topením.

sluneční tepelná energie
JAKO ekologický doplněk

Solární zařízení je atraktivním doplněním konvenčního vytápěcího systému. S tímto moderním systémem snížíte spotřebu fosilních zdrojů energie, ušetříte náklady na vytápění a odlehčíte životnímu prostředí snížením škodlivých látek.

Nová výstavba nebo i výměna kotle jsou ideální příležitostí, kdy se můžete rozšířit vytápěcí systém o solární kolektor. Je jedno, jestli na jaře, v létě, na podzim nebo v zimě – solární zařízení a běžné vytápění spolupracují vždy efektivně.

Stupeň pokrytí solární energií v průběhu roku.

Už první jarní sluneční paprsky lze využít k ohřevu vody v zásobníku. Vytápění zatím ještě zajišťuje konvenční zdroj tepla. Ale v létě už se kompletně stará o zásobování teplou vodou jen solární zařízení. V zimě pak konvenční vytápěcí systém opět naskočí a stará se i o ohřev vody, pokud sluneční energie sama nestačí.

srovnání nákladů

Už tisíce solárních zařízení v Česku zásobují domy bezplatnou energií.

Solární zařízení může ročně dodávat až 65 % potřebné energie pro ohřev vody. V létě dokonce až 100 %, takže v tuto dobu lze konvenční vytápěcí zařízení zcela odstavit. To znamená: nulové emise a téměř žádné provozní náklady. Dalo by se říci: slunné časy pro životní prostředí i pro stav vašeho konta.

Solární systém je druhem zásobování energií, který se dívá do budoucnosti. Na tento druh získávání energie můžete požádat o dotaci v rámci programu Zelená úsporám.

BUDOVY A SYSTÉMY
NA CO SI DÁT POZOR

Solární zařízení nelze nainstalovat na každé budově. Některé věci musíte uvážit předem.

Solární zařízení se instalují na střechy pomocí speciálního montážního systému. Plocha střechy musí být dostatečně velká a mít sklon mezi 30 a 70 stupni. Kolektory musí být orientované na jih, jihovýchod nebo jihozápad. Střecha samozřejmě nesmí být ve stínu vzrostlých stromů nebo okolní zástavby. Solárním zařízením na střeše nemohou být vybaveny ani střechy památkově chráněných objektů. 

Abyste si zajistili teplou vodu i v době, kdy už slunce dávno zapadlo, potřebujete zásobník na teplou vodu. Myslete na to, že na něj budete potřebovat místo. 

Doporučujeme konzultaci s odborníkem, který vám poradí jestli je solární systém vhodným řešením.

Objevte solární
vytápěcí systémy wolf

Klasika mezi obnovitelnými druhy energie. Slunce je ideálním doplněním vaší domácí techniky. Zjistěte víc o výrobcích, které vám vám nabízí společnost WOLF.

Zjistit více