CZ

TEPELNÁ ČERPADLA
VYTÁPĚCÍ SYSTÉM BUDOUCNOSTI

Tepelné čerpadlo je možnou alternativou k vytápění fosilními palivy. Využívání tohoto druhu vytápění je stále oblíbenější a rozšířenější.

U novostaveb dosáhla tepelná čerpadla už na druhé místo v nejoblíbenějších vytápěcích systémech. A tato oblíbenost má neustále stoupající tendenci. V otázce vlivu na životní prostředí a energetické účinnosti totiž sotva najdou tepelná čerpadla soupeře. Další plus: pracují takřka bez emisí a velice spolehlivě.

U konvenčních vytápěcích systémů vzniká teplo spalováním fosilních nosičů energie jako olej nebo plyn. Tepelné čerpadlo funguje úplně jinak. Je napájeno elektřinou a využívá teplo, které je přirozeně uložené ve vzduchu, půdě nebo spodní vodě. 

Podle toho, který zdroj tepla se využívá, rozlišujeme tepelná čerpadla typu země/voda, vzduch/voda, voda/voda a vzduch/vzduch.

Familie im Haus
Nezáleží na ročním období - s tepelným čerpadlem se k vám domů nastěhuje příjemné klima, které je navíc ekologické.
 • Výhody

  • Velmi dobrý poměr mezi dodanou a získávanou energií.
  • Minimální náklady na vytápění díky bezplatné energii z prostředí a speciálním tarifům za elektřinu.
  • Čistý zdroj energie – komín není třeba.
  • Reverzibilní tepelná čerpadla umožňují v létě jemné ochlazování vnitřních prostor. 
  • Šetří se fosilní zdroje.
  • Technika podporující vhodné klima.
  • Elektrická energie je čím dál regenerativnější a s ním i tepelné čerpadlo.
  • Obzvlášť úsporný provoz při plošném vytápění (podlahové nebo stěnové vytápění).
 • Nevýhody

  • Instalace je závislá na místních podmínkách (např. kvalita spodních vod nebo kvalita půdy).
  • Pro začátek relativně vysoké náklady (ovšem poté velký potenciál úspor).
  • U tepelných čerpadel typu vzduch/voda může být rušivý zvuk ventilátoru a může docházet k ochlazování půdy v okolí tepelného výměníku.

TEPLO ZE VZDUCHU
ZEMĚ A VODY

Když se rozhodnete pro jakýkoliv zdroj, základní princip je u vody, země i vzduchu stejný.

Tepelná čerpadla využívají chladivo, které má zpočátku teplotu -5 °C až -10 °C. S využitím tepla z přírodního zdroje se médium ohřívá, čímž mění skupenství. Toto plynné médium se v kompresoru stlačí. Tím stoupne jeho teplota až na 70 °C. V kondenzátoru se médiu odebere jeho teplo, které se využije na vytápění a ohřev vody. Médium se tak opět ochladí a tím se zkapalní. Tlak se sníží, čímž teplota média opět klesne na -5 °C až -10 °C. Tento koloběh se stále opakuje.

Tepelná čerpadla jsou v podstatě nová technika fungující podle starého osvědčeného principu. Fungují totiž stejně jako obyčejné ledničky – ovšem opačně.

VIDEO - Jak fungují tepelná čerpadla:

RŮZNÉ TEPELNÉ ZDROJE
NABÍZEJÍ RŮZNÉ VÝHODY

Vytápění je vždy ekologické a výhodné – je jedno, jestli systémem vzduch/voda, země/voda nebo voda/voda.

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda využívají teplo z okolního vzduchu a mají proto nejmenší vstupní náklady. Jsou také velice vhodné pro rekonstrukce domů. Systém funguje i při velmi nízkých teplotách vzduchu, až do -15 °C. Tepelná čerpadla typu země/voda berou teplo ze země. Ta je spolehlivým zdrojem tepla, protože teplota od hloubky cca 10 m pod povrchem je po celý rok relativně konstantně na úrovni asi 9 °C až 11 °C. Proto jsou zemní tepelná čerpadla velice účinná i v zimě při dlouhodobě nízkých venkovních teplotách. Tepelná čerpadla typu voda/voda využívají jako zdroj tepla podzemmní vodu – ideální tepelný zásobník. Je to proto, že teplota vzduchu a slunečního záření mohou ovlivnit teplotu podzemní vody jen asi o jeden stupeň. Průměrná teplota tak zůstává po celý rok konstantní. Ze všech tepelných čerpadel je tento typ nejúčinnější.

Všechna tepelná čerpadla mají jedno společné: neprodukují CO2. Nejsou totiž při výrobě tepla odkázaná na spalovací proces. To je příznivé nejen pro životní prostředí, ale nemusíte třeba stavět komín.

Moderner Neubau von außen
Teprve když se cítíme příjemně, tak se z domu stává skutečný domov.

srovnání nákladů

Počáteční jednorázové náklady na zprovoznění zdroje tepla se zdají být relativně vysoké. Dlouhodobě však vykazuje tepelné čerpadlo velice nízké provozní náklady.

Důležitým faktorem nákladů je potřebná elektřina. Někteří dodavatelé elektřiny ale nabízejí speciální výhodnější tarify pro tepelná čerpadla. Rozhodnete-li se pro dodavatele ekologické elektřiny, budete vytápět dokonce kompletně CO2-neutrálně. Využitím vlastní fotovoltaické techniky si můžete s pomocí sluneční energie potřebnou elektřinu zčásti vyrobit i sami.

BUDOVY A SYSTÉMY
NA CO SI DÁT POZOR

Každý zdroj tepla se musí nejdřív zpřístupnit. Tyto náklady se u různých zdrojů značně liší.

U tepelného čerpadla typu vzduch/voda je zpřístupnění zdroje zcela jednoduché: vzduch je všude takže čerpadlo může stát jednoduše venku u domu nebo ve sklepě či skladu. Také k němu nepotřebujete mít předem žádná povolení, pouze je třeba dbát stavebních předpisů o ochraně před hlukem. Většina tepelných čerpadel je však konstruována na velmi tichý provoz. Nevýhoda tepelného čerpadla typu vzduch/voda je, že má nižší účinnost než ostatní typy. 

Také u tepelného čerpadla typu země/voda je třeba brát v úvahu několik věcí. Někdy se musí přizpůsobit tvar okolního terénu, takže se mohou náklady navýšit o různé povrchové a zemní práce. U horizontálně pokládaných podzemních kolektorů potřebujete dostatek místa, vertikální zemní sondy zase vyžadují povolení vodohospodářského úřadu. 

Rozhodli jste se pro tepelné čerpadlo typu voda/voda? Pak potřebujete nejdřív povolení vodohospodářského úřadu ke stavbě čerpací a vsakovací studny. Protože i kvalita a množství vody musí splňovat vysoké nároky, je důležité předem provést zkušební vrt. Při osobním rozhovoru se zkušeným odborníkem se dozvíte, jaké tepelné čerpadlo je pro váš dům nejvhodnější.

Objevte tepelná
čerpadla Wolf

Obnovitelné energie jsou v kurzu. Tepelnými čerpadly můžete váš domov vytápět ekologicky. Teplem z podzemní vody, ze vzduchu nebo ze země.

Zjistit více

CHCETE VYTVOŘIT POPTÁVKU?

JDI DO KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE