CZ

ZÁSOBNÍKY VODY
PRO SPOLEHLIVÉ TEPLO

Teplá voda a spolehlivé vytápění jsou dnes samozřejmostí. Jen občas jsme donuceni přemýšlet o tom, jak zajistit teplo, které potřebujeme pro náš příjemný život. Když však plánujete novostavbu nebo renovujete váš starší dům, začne být otázka správného zásobníku důležitá.
Kinder in der Badewanne
Teplá voda výrazně přispívá k celkové pohodě. Pokud se doma často sprchujete nebo koupete, vyplatí se určitě investovat do zásobníku vody.

Solární zařízení se využívá zpravidla i k přípravě teplé pitné vody. Tepelné čerpadlo pak mezitím ohřívá váš zásobník na otopnou vodu. Přebytečná sluneční energie se ale může, podle druhu systému, využít i k podpoře vytápění. V každém případě jste ale u tohoto systému vytápění odkázaní na vysoce účinný a dostatečně velký zásobník vody, který dokáže přebytečné teplo ve vhodných situacích akumulovat a v případě potřeby jej opět vydat.

 • Výhody

  • Rovnoměrné akumulování tepla i na delší období.
  • Menší opotřebení komponentů, protože se redukují takzvané "starty hořáku" na ohřev a udržování teploty vody.
  • Účinné využívání sluneční tepelné energie (na akumulaci slunečního tepla např. přes noc).
  • V případě zásobníkových ohřívačů vody: spolehlivé zásobování teplou vodou i ve větších množstvích.
  • Mimořádně bezpečný provoz tepelných čerpadel i při nízkých venkovních teplotách. Zabezpečuje nižší emise jemného prachu při provozu s vytápěním na biomasu, např. na dřevo.
  • Bezpečná dodávka tepla pro moduly na ohřev pitné vody. Zejména v kombinaci několika zdrojů tepla (plyn, slunce, dřevo) slouží zásobník vody jako akumulátor tepla a optimalizuje souhru jednotlivých zdrojů.
 • Nevýhody

  • Zásobníky na pitnou a topnou vodu mají zvýšené nároky na hygienu (nebezpečí množení bakterie Legionella).
  • Špatná izolace může mít za následek zvýšenou energetickou náročnost.
  • Otopné soustavy se zásobníkem vody se stávají složitější, což znamená zvýšenou energetickou náročnost a vyšší náchylnost na poruchy.
  • Větší požadavky na prostor.
  • Vyšší investiční náklady.

MODERNÍ TECHNOLOGIE ZÁSOBNÍKŮ VODY
pomáhají šetřit energii

Možnosti akumulace pitné a topné vody jsou různé. Rozhodněte se pro technologii, která nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Všechny běžné zásobníky vody ukládají energii ve formě ohřáté vody. Takzvaný akumulační zásobník vody je nejjednodušší metodou jak na delší dobu uložit teplo na potřeby vytápění: teplo získané např. ze solárního nebo plynového systému, spalováním pelet nebo vyrobené tepelným čerpadlem se ukládá ve velké, dobře izolované nádrži na vodu a v případě potřeby se znovu předává do systému.

Hodně akumulačních zásobníků vody dokáže ohřívat i pitnou vodu. Využívají se na to takzvané moduly na ohřev pitné vody nebo výměníky tepla, které pomocí systému trubek, případně přes spirálu přenášejí teplo ze zásobníku na pitnou vodu, tak aby nedošlo ke kontaktu topné a pitné vody. Chcete-li ukládat větší množství teplé vody, existují i řešení "nádrž v nádrži", u nichž je v akumulačním zásobníku vody zabudovaný menší zásobníkový ohřívač s pitnou vodou. Tento zásobník navíc ohřívá i topná voda, která ho obklopuje.

Nejefektivnější technologie využívaná v případě akumulačních zásobníků vody je vrstvený zásobník vody. Ten, jak název prozrazuje, vrství vodu s rozličnou teplotou jako v jezeře: od nejchladnější vrstvy dolů po nejteplejší nahoru. Výhoda: už po krátkém zahřívání je v horní části zásobníku dostatek energie na ohřev vody na požadovanou teplotu. Kromě toho i při dodatečném ohřevu obsahu zásobníku nevznikají silné víry a teplotní vrstvy v zásobníku zůstávají zachovány. Tak máte vždy k dispozici teplou vodu a ještě ušetříte energii. Nízké teploty ve spodní části navíc zvyšují účinnost sluneční tepelné energie a efektivitu topné techniky.

srovnání nákladů

To, jestli se vám zásobník vody vyplatí, závisí na vaší situaci. Vy nakonec rozhodujete, jestli vůbec a jaký typ zásobníku vody potřebujete.
Renovierung
Hlavně v případě rekonstrukce byste měli mít náklady pod kontrolou. Současně je to správný moment na výměnu zásobníku.

Jestli se pořízení zásobníku vody pro vás vyplatí, to závisí na mnohých faktorech, jako např. velikost bytu či domu, druh a počet tepelných zdrojů, počet osob v domě/bytě, trvání špičky ve spotřebě teplé vody, nároky na hygienu, provázání s regenerativními druhy energie atd.

Porovnání nákladů na pořízení:

ZÁSOBNÍKY
A OBNOVITELNÉ ENERGIE

Pokud jste vsadili na ekologické technologie jako solární systémy a tepelná čerpadla, představují zásobníky důležitou součást vaší otopné soustavy.

Vyplývá to zejména z jednoho faktoru: obnovitelné energie jsou sice bezplatné a teoreticky se dají využívat neomezeně, ale bohužel například slunce nesvítí stále. V těchto případech byste měli mít vysoce účinný a dobře izolovaný zásobník, který dokáže uložit teplo na později - jako baterie.

Západ slunce nad jezerem
Je jedno jestli slunce, vzduch, voda nebo jiný regenerativní zdroj energie: jsou sice neomezené, ale i velmi nevyrovnané. Abyste je mohli spolehlivě využívat, potřebujete vhodný zásobník.

Kombinace solárního systému, tepelného čerpadla a zásobníku jsou mimořádně ekologické. V domě, který je kvalitně izolován (například pasivní dům), se díky tomuto řešení po celý rok obejdeme bez fosilních paliv - za předpokladu, že odebíráte ekologický proud. Elektrický proud pro provoz tepelného čerpadla potřebujete v každém případě v zimě, kdy výkon solárního systému nemusí stačit.

BUDOVY A SYSTÉMY
NA CO SI DÁT POZOR

Plánujete právě novostavbu a hledáte vhodný vytápěcí systém? Nebo chcete rekonstruovat vaše staré vytápění a ptáte se, co všechno máte při vestavbě vzít v úvahu? Pak jsme pro vás tady shrnuli některé informace.

Další tip: Vždy si ověřte, jestli je zásobník vody, který jste si vybrali, optimalizovaný i na váš tepelný zdroj. Například solární zařízení a tepelná čerpadla potřebují jeden nebo více odpovídajících výměníků tepla, které umožňují provoz těchto zařízení. Výměník tepla pro tepelné čerpadlo by například měl být dimenzován na nízké teploty, aby čerpadlo mohlo správně pracovat. A máte-li vysoké nároky na hygienu vaší pitné vody, protože např. ve vašem domě žije hodně dětí či starších lidí, nebo bývá vaše nemovitost delší dobu prázdná, měli byste se rozhodnout pro průtokovou stanici nebo pro systém na ohřev vody s ochrannou funkcí proti bakterii Legionella (u něj se voda ohřívá na víc než 60 °C).

Raději se vždy zeptejte se kompetentního odborníka ve vašem okolí.

Objevte zásobníky
wolf

Je jedno, jestli akumulační zásobník na otopnou vodu nebo pouze ohřívač pitné vody – nabízíme vám ideální řešení značky WOLF.

Zjistit více