CZ

CERTIFIKOVANÉ A BEZPEČNÉ
ŽIJEME KVALITOU

Všechny stavební, energetické a hygienické požadavky, předpisy a zákonné normy jsou u firmy Wolf důsledně  dodržovány. Přísné dodržování standardů s ohledem na nejrůznější směrnice pro kvalitu je elementárním východiskem pro kvalifikované projektování a efektivní provoz zařízení. Abychom v předstihu dodrželi připravované standardy, intenzivně jsme se na nich podílíme a jednáme ve specializovaných výborech, sdruženích, spolcích a institucích. Setkáváme se tak s rostoucím hygienickým a energetickým povědomím projektantů, stavitelů a provozovatelů a poskytujeme dopředu odpovědi na témata, jako je výstavba energeticky a zdrojově úsporných budov („zelené budovy“), syndrom nezdravé budovy „Sick Building Syndrome" (SBS) a na management nákladů na budovy („Lifecycle Costs" - náklady životního cyklu“).

Nejdůležitější důkazy
našich klimatizačních jednotek

Hygiena
v plné míře

Certifikace TÜV podle DIN 1946 část 4, VDI 6022, ÖNORM H 6022, SWKI 99-3. Jednotky WOLF splňují všechny hygienické požadavky těchto standardů a proto jsou schváleny i pro použití v operačních sálech.

EUROVENT
Certifikované

Následující produkty WOLF jsou certifikovány podle EUROVENT: CRL, CKL a AHU-TE.

VZT
Sdružení výrobců

Sdružení výrobců vzduchotechnických zařízení stanovuje podle normy EN 13053 A1 2010 třídy a štítky energetické účinnosti. WOLF splňuje všechny požadavky dle „RLT-TÜV-01“ a je oprávněn používat značky třídy energetické účinnosti A+, A a B.

WOLF CE

CE
označení

Označením CE firma WOLF potvrzuje shodu jednotek s nařízením EU 765/2008 a má právo své jednotky distribuovat na trzích Evropské unie.

WOLF ATEX

Směrnice ATEX
na ochranu proti výbuchu

Certifikací TÜV ATEX potvrzuje firma WOLF dodržení směrnic pro jednotky a ochranné systémy určené pro použití v potenciálně výbušném prostředí podle 94/9/ES. Speciálně i pro Ruskou federaci.

WOLF Richtlinie 2014

Směrnice 2004/108/ES
o elektromagnetické kompatibilitě, na zamezení elektromagnetického rušení

Jednotky WOLF odpovídají směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě elektrických a elektronických výrobků (EMC).

WOLF EAC

Certifikát pro export
do Ruské federace

Certifikát EAC (Euroasijská shoda výrobku) potvrzuje, že jednotky WOLF vyhovují požadavkům a normám Ruské federace a jsou schváleny k distribuci na trzích Ruské federace.

WOLF VDE

schváleno na vysoké napětí
podle VDE 0700

ISO 9001

ISO 9001
Certifikováno

WOLF vyrábí za přísného dodržování systému jakosti, splňuje požadavky komplexního systému managementu kvality, jehož cílem je sladit celou organizaci s požadavky svých zákazníků, a to nad rámec požadavků na výrobek. Výrobky WOLF a procesy podléhají trvalému managementu zlepšování.