CZ

OCHRANA PROTI VÝBUCHU
CERTIFIKÁT ATEX

Komplexní analýza rizik a nebezpečí je základem pro efektivní opatření při ochraně proti výbuchu.

Klimatizační jednotky WOLF s certifikátem ATEX podle směrnice 94/9/ES zaručují ochranu proti různým možným zdrojům vznícení, jako je statická elektřina, nadměrně ohřátý povrch, výskyt mechanických jisker, plamenů, horkých plynů, blesku nebo adiabatické komprese. Klimatizační jednotky WOLF jsou ideální pro bezpečné použití ve výbušném prostředí.

Směrnice ATEX vyžaduje, aby výrobci provedli komplexní analýzu rizik u jednotky, definovali konkrétní oblasti použití a poskytli nezávislé prohlášení o shodě. TÜV SÜD potvrzuje, že jednotky WOLF a komponenty určené pro použití ve výbušném prostředí v bezpečnostních kategoriích (2G a 3G), teplotních třídách (T1 až T4) a pracovních zónách (1 a 2) vyhovují směrnici 94/9/ES (ATEX 95).

Kromě směrnice ATEX 94/9/ES (ATEX 95) směrnice ATEX 1999/92/ES (ATEX 137) popisuje pro výrobce minimální požadavky na provozovatele, které musí být zohledněny i v projektu. Dodržení obou směrnic je vyžadováno zákonem od 1. července 2003 ve všech členských státech Evropské unie.

Speciální funkce pro klimatizační jednotky WOLF v provedení ATEX:

  • Všechny díly skříně a zabudované díly jsou elektricky propojené a provedené s vyrovnaným potenciálem
  • Vzduchové filtry s certifikátem ATEX s vodivým filtračním médiem ve vodivém rámu pro upevnění filtrů
  • Ventilátory s certifikátem ATEX dle klasifikace
  • Všechny zabudované díly (registry, tlumiče hluku, žaluziové klapky, rekuperace tepla...) jsou elektricky propojené a uzemněné
  • Nejsou použity materiály, které umožňují jiskření nebo nabíjení elektrostatickou elektřinou
  • Všechny zabudované díly musí být také v provedení ATEX

Seznam kontrolních činností vyvinutý speciálně společností WOLF usnadňuje projektantům, provozovateli a montážníkům klasifikovat vzduchotechnické jednotky podle pokynů směrnice.