CZ

Téměř nic není ztraceno
Systémy rekuperace tepla

Účinné využívání stávajícího tepla, vlhkosti a chladu je technicky i ekonomicky možné zásluhou systémů rekuperace energie, které se vypočítávají, navrhují a přizpůsobují daným konkrétním podmínkám. Ty pak trvale snižují spotřebu primární energie a pozitivně ovlivňují amortizaci zařízení. Potřebné výkony, které mají být nainstalovány, mohou být výrazně redukovány a snižují tak i investiční a provozní náklady. V mnoha národních a mezinárodních normách a předpisech je používání systémů rekuperace energie povinné a musí být prokazováno!