CZ

ZÍSKEJTE EFEKTIVNĚ TEPELNOU ENERGII
ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY TEPLA

Flexibilní rekuperace tepla s nízkým nárokem na prostor

Rotační výměníky tepla patří do systémů regenerační rekuperace tepla (WRG). Dají se používat v celém rozsahu průtoků vzduchu. Jejich výhoda: v malém prostoru přenášejí vysoké rekuperační výkony, jsou nepřekonatelné především u větších průtoků vzduchu. Rotory jsou univerzálně použitelné zásluhou zvláštní konstrukce, kde nosný materiál, konstrukční hloubka, výška zvlnění a průměr hřídele jsou volitelné parametry. Zpětné získávání energie s přenosem vlhkosti nebo bez přenosu vlhkosti závisí na volbě nosného materiálu a jeho povrchové úpravy.

KONDENZAČNÍ ROTAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA

Kondenzační rotor se skládá z akumulační hmoty rotoru, která přenáší teplo. Rotor je poháněn malým motorem a řemenovým převodem. Jedna polovina rotoru se nachází v odváděném vzduchu, druhá polovina v přiváděném vzduchu. Během zimního provozu je ním ohřívána akumulační hmota v proudu odváděného vzduchu. Pomalým otáčením rotoru kolem středové osy je tepelná energie předávána čerstvému přiváděnému vzduchu, který se tak ohřívá.

 • Účinnost až 85 %
 • Vysoký stupeň přenosu v malém prostoru Mnoho oblastí použití zásluhou vysoké flexibility
 • Plynulá regulace výkonu otáčkami rotoru
 • Letní obtok při zastavení rotoru
 • Nízká tlaková ztráta
 • Samočistící účinek při daném provozu
 • Nepřetržitý provoz, protože není vyžadován obtok pro odmrazování

ENTALPICKÝ ROTOR
ROTAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA

Akumulační hmota rotoru má hygroskopický povrch podporuje kromě přenosu energie také přenos vlhkosti. Rotor je poháněn malým motorem a řemenovým převodem. Jedna polovina rotoru se nachází v odváděném vzduchu, druhá polovina v přiváděném vzduchu. Během zimního provozu je ním ohřívána akumulační hmota v proudu odváděného vzduchu. Hygroskopický povrch rotoru současně přijímá vznikající vodní páru. Pomalým otáčením rotoru je tepelná energie a vodní pára předávána studenému, suchému a čerstvému přiváděnému vzduchu.

 • Účinnost až 85 %
 • Vysoký stupeň přenosu v malém prostoru
 • Možnost přenosu vlhkosti
 • Mnoho oblastí použití zásluhou vysoké flexibility
 • Plynulá regulace výkonu otáčkami rotoru
 • Letní obtok při zastavení rotoru
 • Nízká tlaková ztráta
 • Samočistící efekt při daném provozu
 • Nepřetržitý provoz, protože není vyžadován obtok pro odmrazování

SORPČNÍ
ROTAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA

Akumulační hmota sorpčního rotoru má hygroskopický povrch, a umožňuje celoroční přenos tepla a vlhkosti. Rotor je poháněn malým motorem a řemenovým převodem. Jedna polovina rotoru se nachází v odváděném vzduchu, druhá polovina v přiváděném vzduchu. Během zimního provozu je ním ohřívána akumulační hmota v proudu odváděného vzduchu. Hygroskopický povrch rotoru současně přijímá vznikající vodní páru. Pomalým otáčením rotoru je tepelná energie a vodní pára předávána studenému, suchému a čerstvému přiváděnému vzduchu. Tento proces funguje i v opačném směru. Proto je sorpční rotor ideální zejména pro letní provoz. Tento způsob provozního režimu může poskytnout mimořádnou úsporu drahé chladicí energie.

 • Účinnost až 85 %
 • Vysoký stupeň přenosu v malém prostoru
 • Možnost přenosu vlhkosti/odvlhčování
 • Mnoho oblastí použití zásluhou vysoké flexibility
 • Plynulá regulace výkonu otáčkami rotoru
 • Letní obtok při zastavení rotoru
 • Chlazení v letním provozu Nízká tlaková ztráta
 • Samočistící efekt při daném provozu
 • Nepřetržitý provoz, protože není vyžadován obtok pro odmrazování