CZ

VYSOCE ÚČINNÝ SYSTÉM
SE SPOLEČNÝM KAPALINOVÝM OKRUHEM HKVS.

Vždy, když je nutné stoprocentní oddělení přiváděného a odváděného vzduchu

Oblast použití zařízení HKVS je hlavně u vzduchotechnických systémů, u kterých jsou zařízení pro přívod a odvod vzduchu instalována na místě odděleně. Typické využití je v nemocnicích, lékárnách nebo čistých prostorách. Další zvláštností systémů HKVS je také multifunkční použití výměníků tepla (přimíchání teplé nebo studené vody). Pro efektivitu zařízení HKVS má rozhodující význam logika regulace a kvalita použitých součástí, na rozdíl od všech ostatních systémů rekuperační techniky.

Firma WOLF proto klade zvláštní důraz na přísný výběr součástí vyvíjených systémů HKV. Ve vlastních zkušebních laboratořích byly intenzivně testovány např. zabudované výměníky tepla. U zařízení HKVS firmy WOLF s vlastní naprogramovanou logikou regulace byla před uvedením na trh testována jejich hospodárnost během dvou kompletních topných období, a podle výsledků testu se až do uvedení na trh průběžně optimalizovaly

VYSOCE VÝKONNÝ
SYSTÉM SE SPOLEČNÝM KAPALINOVÝM OKRUHEM HKVS

Rekuperace energie systémem WOLF se společným kapalinovým okruhem se dosahuje přenosem energie do výměníku tepla v odváděném vzduchu. Přitom ohřátá/ochlazená teplonosná kapalina ohřívá/chladí výměník tepla v přiváděném vzduchu, kde odevzdává svou energii.

  • Účinnost až 70 %
  • Odváděný a venkovní vzduch jsou od sebe oddělené
  • Bez přenosu opotřebeného odváděného vzduchu do přiváděného vzduchu
  • Optimální rekuperační systém pro dodatečné vybavení stávajících zařízení
  • Možné multifunkční využití doplňkové energie (vytápění/chlazení)
  • Funkce ochrany proti námraze
  • Absolutně bez silikonu Hygienicky nezávadné (podle DIN 1946 / T4)