CZ

CHLADICÍ SYSTÉM A
TECHNIKA TEPELNÉHO ČERPADLA

Optimalizované podle účelu použití a projektových požadavků, energeticky účinné agregáty chladicích a tepelných čerpadel WOLF. Na přání lze dodat jako sestavu s plynulou nebo vícestupňovou regulací (DR / IKS / IK)

V mnoha případech je stabilní teplota a optimální vnitřní klima prostoru rozhodující pro výkonnost, pohodlí a spolehlivost provozu. S individuální a výkonnou chladicí technikou WOLF získáte efektivní kompletní řešení, která nabízí optimální kombinaci investičních a provozních nákladů, prostorově úsporné řešení a provozní spolehlivost.

Vysoká kvalita a flexibilita na veškeré individuální požadavky projektu je průběžně zajišťována oddělením chlazení WOLF. Při projektování, realizaci, provozu i údržbě vašich chladicích zařízení se můžete spolehnout na a silného partnera!

TECHNIKA CHLADICÍHO A TEPELNÉHO ČERPADLA Na přání jako sestava kompresorů s plynulou nebo vícestupňovou regulací (DR / IKS / IK).

Jako poskytovatel systémů nabízí firma Wolf širokou škálu variant řešení jednotek KG Top s technikou chladicích a tepelných čerpadel podle požadavku projektu:
 • Chladicí agregáty pro chlazení nebo odvlhčování.
 • Integrované chlazení s kondenzačním registrem v odpadním vzduchu nebo s externím kondenzátorem.
 • Interní nebo externí chladicí potrubí podle zákazníkem specifikovaného sestavení jednotky.
 • Jednotky s přepínáním tepelného čerpadla pro provoz chlazení/vytápění.
 • Využití odpadního tepla pro přiváděný vzduch u odvlhčovacích jednotek (dohřívací registr).
 • Tepelná čerpadla v odváděném vzduchu pro přenos odpadního tepla na vodní médium.
 • Speciální jednotka pro prostory s celoročním tepelným zatížením.
 • Jednotky do plováren s bazénovým kondenzátorem nebo bez něj.
KG Top Kälte

Super výhody na jednom místě

Chladicí jednotka je kompletně zabudována do akusticky izolované prázdné komory KG Top v odváděném vzduchu centrální větrací jednotky. Dodatečné vybavení lze bez problémů doplnit jednotkami jiných značek. Integrované chladicí zařízení WOLF nabízejí některé důležité výhody, které byste měli zvážit při projektování.

 • Odsouhlasené chladicí a regulační komponenty.
 • Jasné záruční podmínky, zejména ve spojení s rozvaděčem celé jednotky WOLF.
 • Systémy s plynulou regulací výkon (technologie Digital Scroll nebo frekvenční měnič).
 • Vysoké parametry výkonu (EER/COP) a účinnosti.
 • Žádné energetické ztráty vodou jako přenosovým mediem.
 • Kombinace s adiabatickým chlazením odváděného vzduchu.
 • Úspora místa – pro chlazení není nutná venkovní jednotka.
 • Vnitřní jednotky – není třeba žádná technika na střeše (ochrana památek).
 • Úprava proudu venkovního vzduchu při nutné hygieně.
 • Kompresor v proudu vzduchu – optimální chlazení kompresoru.
 • Sestava kompresoru v samostatné komoře pro lepší údržbu během provozu (volitelně).
 • Rozvody chladu propojené z výroby nebo až na místě instalace.
 • Údržba prováděná výrobcem.

SESTAVA KOMPRESORŮ DR S KOMPRESORY DIGITAL SCROLL, S PLYNULOU REGULACÍ VÝKONU

Chladicí agregát v rozsahu výkonů 10 – 30 kW.

Kompresor/sestava kompresorů je namontována na tlumičích vibrací. Je sestavena do kompaktní jednotky včetně nasávacího a tlakového uzavíracího ventilu a ohřevu vany klikového mechanismu, se sběračem chladiva, sušičem chladiva, průhledítkem, vysokotlakým a nízkotlakým spínačem a elektronickým nebo termostatickým expanzním ventilem.

DR Verdichtersatz

Pokud je více kompresorů v chladicím okruhu, jsou jednotky mimo jiné vybaveny systémem regulace oleje, tlakově testovány, vakuovány a dodávají se naplněny ochranným plynem. Chladicí agregáty WOLF mají bezpečnostní zařízení podle směrnice UVV/VGB 20 a byly vyrobeny a testovány podle platných norem a předpisů.

Rozvaděč pro provoz chladicího agregátu, skříň z ocelového plechu, nasazené dveře s gumovým těsněním a otočným uzávěrem, lakování RAL 7035, instalované stykače, pojistky apod. na montážní desce s kanály pro elektroinstalaci, hlavním vypínačem a kontrolkami ve dveřích s flexibilním kabelovým zapojením, kompletně sestavený a částečně propojený kabely Zkoušen podle VDE 0660 část 500, EN60439-1.

Konečná montáž chladírenských rozvodů, elektrického připojení chladírenských komponent do rozvaděče chlazení a uvedení sestavy kompresoru do provozu na místě instalace s tlakovou zkouškou, protokolem o uvedení do provozu a zaškolením provozovatele.

 • Všechny komponenty patřící k sestavě kompresoru jsou od výrobce smontovány do kompletní funkční jednotky.
 • Přesná regulace teploty a efektivní provoz.
 • Sestava kompresoru s regulací výkonu s velmi nízkou hranicí regulace při částečném zatížení (až do 10 %).
 • Kompletní bezpečnostní jištění s kontrolou vysokého a nízkého tlaku.
 • Spínání při poklesu zatížení může být realizováno přes rozvaděč celého zařízení WOLF.
 • Jednoduchá mechanika zaručující spolehlivý a bezporuchový provoz.

SESTAVA KOMPRESORŮ IK S PÍSTOVÝMI KOMPRESORY, S VÍCESTUPŇOVOU REGULACÍ (4/6/8 PODLE VELIKOSTI TYPU)

Chladicí agregáty v rozsahu výkonů 30 – 350 kW. Na přání provedení jako reverzibilní tepelné čerpadlo.

Kompresor/souprava kompresorů je namontována na tlumičích vibrací. Je sestavena do kompaktní jednotky včetně uzavíracích ventilů nasávání, výtlaku a ohřevu klikové skříně, se sběračem chladiva, vysoušečem chladiva, průhledítkem, vysoko/nízkotlakým spínačem a elektronickým nebo termostatickým expanzním ventilem.
Pokud je více kompresorů v chladicím okruhu, jsou jednotky mimo jiné vybaveny systémem regulace oleje. Tlakově testovány, vakuovány a dodávají se naplněny ochranným plynem. Bezpečnostní zařízení podle směrnice UVV / VGB 20. Byly vyrobeny a testovány podle platných norem a předpisů.

IK Verdichtersatz

Rozvaděč pro provoz chladicího agregátu, skříň z ocelového plechu, nasazené dveře s gumovým těsněním a otočným uzávěrem, lakování RAL 7035, instalované stykače, pojistky apod. na montážní desce s kanály pro elektroinstalaci, hlavním vypínač a kontrolkami ve dveřích s flexibilním kabelovým zapojením, kompletně sestavený a částečně propojený kabely. Zkoušen podle VDE 0660 část 500, EN60439-1.

Konečná montáž chladírenských rozvodů, elektrického připojení chladírenských komponent do rozvaděče chlazení a uvedení sestavy kompresoru do provozu na místě instalace s tlakovou zkouškou, protokolem o uvedení do provozu s tlakovou zkouškou, protokolem o uvedení do provozu a zaškolením pro provozovatele.

 • Všechny komponenty patřící k sestavě kompresoru jsou od výrobce smontovány do kompletní funkční jednotky.
 • Stupňová regulace teploty a efektivní provoz.
 • 4/6- nebo 8stupňová sestava kompresoru.
 • Spínání při poklesu zatížení je již integrováno v rozvaděči chlazení.
 • Komunikace s regulací WOLF přes rozhraní Bus.
 • Samonosný základový rám – část kompresoru musí být při transportu rozmontována, sestava kompresoru se dodává také samostatně jako jednotlivé komponenty.

SOUPRAVA KOMPRESORŮ IKS S PÍSTOVÝMI KOMPRESORY, PLYNULÁ REGULACE V ROZSAHU VÝKONŮ

Chladicí agregáty v rozsahu výkonů 30 – 130 kW. Na přání provedení jako reverzibilní tepelné čerpadlo.

Kompresor/sestava kompresorů je namontována na tlumičích vibrací. Je sestavena do kompaktní jednotky včetně uzavíracích ventilů nasávání, výtlaku a ohřevu klikové skříně, se sběračem chladiva, vysoušečem chladiva, průhledítkem, vysoko/nízkotlakým spínačem a elektronickým nebo termostatickým expanzním ventilem. Pokud je více kompresorů v chladicím okruhu, jsou jednotky mimo jiné vybaveny systémem regulace oleje. Tlakově testovány, vakuovány a dodávají se naplněny ochranným plynem. Bezpečnostní zařízení podle směrnice UVV / VGB 20. Byly vyrobeny a testovány podle platných norem a předpisů.

IKS Verdichtersatz

Rozvaděč pro provoz chladicího agregátu, skříň z ocelového plechu, nasazené dveře s gumovým těsněním a otočným uzávěrem, lakování RAL 7035, instalované stykače, jističe apod. na montážní desce s kanály pro elektroinstalaci, hlavním vypínač a kontrolkami ve dveřích s flexibilním kabelovým zapojením, kompletně sestavený a částečně propojený kabely. Zkoušen podle VDE 0660 část 500, EN60439-1.

Konečná montáž chladírenských rozvodů, elektrického připojení chladírenských komponent do rozvaděče chlazení a uvedení sestavy kompresoru do provozu na místě instalace s tlakovou zkouškou, protokolem o uvedení do provozu a zaškolením provozovatele.

 • Všechny komponenty patřící k sestavě kompresoru jsou od výrobce smontovány do kompletní funkční jednotky.
 • Přesná regulace teploty a efektivní provoz.
 • Sestava kompresoru s regulací výkonu s velmi nízkou hranicí regulace při částečném zatížení (až do 20 %).
 • Odpojení zatížení je možné z rozvaděče chlazení WOLF.
 • Systém regulace a kontroly tlaku oleje.
 • Samonosný základový rám – část kompresoru musí být při transportu rozmontována, sestava kompresoru se dodává také samostatně jako jednotlivé komponenty.