CZ

Kompletní elektroinstalace
Všechny rozvaděče

Přímo ze závodu WOLF!

Nejen u kompaktních, ale i u všech ostatních jednotek WOLF nabízíme kompletní elektroinstalaci, kterou doporučujeme všem, kteří se podílejí na realizaci. Zapomenuty jsou doby „domácí“ kabeláže, což se často děje za mimořádně nepříznivých okolností na staveništi. Naše technologické standardy umožňují perfektní a optimální instalací všech potřebných kabelů bez poškození skříně. Pronikání vlhkosti, zejména ve venkovním prostředí je zabráněno inovativními způsoby řešení. Připojení kabelů na svorkovnici zajišťuje čisté rozhraní mezi díly instalace – nejlepší výsledky jsou dosaženy pouze ve spojení s regulací WOLF.

Čisté a přesné

S vysokým nasazením se snažíme najít například perfektní polohy všech snímačů. Pouze tímto způsobem lze dosáhnout maximální účinnosti vysoce kvalitních součástí. Snímače dodávané v rámci stavební přípravy nejsou obvykle umísťovány na správném místě, což může vést ke ztrátě účinnosti nebo dokonce k selhání nějaké funkce. Klimatizační jednotka budoucnosti je vybavena kompletní elektroinstalací a bude dodávána na staveniště včetně regulace – a samozřejmě „Made by WOLF“.