CZ

Příjemné klima pro všechny
Komponenty pro zvlhčování vzduchu

Hygienicky harmonizovaný zvlhčovací systém pro širokou škálu použití.

Výhody regulovaného zvlhčování:

 • „High End Klima“ v každém ročním období
 • Zabezpečení bezproblémového provozu a technologických postupů
 • Zamezení vzniku elektrostatického náboje, důležité v místnostech pro IT
 • Popř. snížení elektrického chladicího výkonu
 • WOLF nabízí nejrůznější stavebně a hygienicky vyhovující systémy zvlhčování.
 • Požadavky na hygienickou nezávadnost, snadnou přístupnost, schopnost udržení čistoty a dodržování všech současných norem a předpisů jsou samozřejmě zajištěny.Můžete předpokládat a očekávat vysoké standardy:
  • Zvlhčovací komory jsou uvnitř provedeny z nerezové oceliOdtoková nádoba z ušlechtilé oceli s 3D spádem k odtoku kondenzátu
  • Průhledítko s možností zatemnění
  • Svítidla do vlhkého prostoru s kabelem vyvedeným ven
  • Dostatečný prostor pro usnadnění údržby a čištění

Zvlhčovače pro přiváděný vzduch PRO VELMI VYSOKÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY
Parní zvlhčovače

Využití v přiváděném vzduchu pro regulované zvlhčování s kontrolovaným odvodem kondenzátu.
Druckdampfverteiler

Parní zvlhčovače umístěny v přiváděném vzduchu, využívají se pro jeho regulované zvlhčování. Voda ve zvlhčovači se přivede do varu pomocí elektrické energie nebo plynu a odpaří se. Všechny minerály a biologické složky se separují, resp. zničí.
Čistá vodní pára se přes trysky zabudované ve vzduchotechnické jednotce vhání do proudu vzduchu, který ji pohltí. Vzniklý kondenzát se shromažďuje v systému s vanou z ušlechtilé oceli s třístranným spádem a bočním odtokem, odkud je kontrolovaně odváděn.

 • Nejvyšší hygiena
 • Výkon lze plynule regulovat
 • Nízká ztráta vody (kondenzátu)
 • Bez potřeby dohřevu vzduchu
 • Krátké stavební délky
 • Snadná údržbaLze použít vodu proměnlivé kvality

Zvlhčovače přiváděného vzduchu pro maximální účinnost
Vysokotlaké zvlhčovače

Využití v přiváděném vzduchu k regulovanému zvlhčování s řízeným odvodem kondenzátu.

Parní zvlhčovače umístěny v přiváděném vzduchu k regulovanému zvlhčování. Voda ve zvlhčovači se přivede do varu pomocí elektrické energie nebo plynu a odpaří se. Všechny minerály a biologické složky se separují, resp. zničí.
Čistá vodní pára se přes trysky zabudované ve vzduchotechnické jednotce vhání do proudu vzduchu, který ji pohltí. Vzniklý kondenzát se shromažďuje v systému s vanou z ušlechtilé oceli s třístranným spádem a bočním odtokem, odkud je kontrolovaně odváděn.

 • Velmi hygienické, protože se nevyužívá cirkulující voda (osmotická voda)
 • Vysoký výkon vlhčovače až 90 % r. v. 
 • Plynulá regulace výkonu pomocí otáček čerpadla zvlhčovače

Zvlhčovače do odváděného vzduchu pro adiabatické chlazení
Kontaktní zvlhčovače

Kontaktbefeuchter

Místo instalace pro adiabatické zvlhčování je v přiváděném a odváděném vzduchu. Pitná voda je distribuována čerpadlovou stanicí přes odpařovací plochy instalované ve vzduchotechnické jednotce. Předtím ohřátý přiváděný vzduch případně teplý odváděný vzduch absorbuje vypařenou vodu a je tak adiabaticky navlhčen.

Odpařovací těleso je germicidní (stříbrná ionizace). Hygienickou nezávadnost lze zvýšit UV světlem a odkalovacím zařízením. Zbývající voda se shromažďuje v nerezové vaně s potřebným sklonem do bočního odtoku, odkud kontrolovaně odtéká.

 • vhodné pro adiabatické chlazení odpadního vzduchu
 • úprava vody není požadována
 • vysoký výkon až 90 % r. v.
 • perfektní vyprázdňování přes 3D vanu z hliníku nebo z nerezové oceli
 • vnitřní plášť z nerezové oceli
 • dostatečný přístup díky velkorysým kontrolním dveřím pro usnadnění údržby
 • se zatemněným průhledítkem