CZ

ZAHOĎTE PROPISKU A DIÁŘ
A NAHRAĎTE JE ONLINE ŘEŠENÍM!

Získejte rychlý, jednoduchý a přehledný přístup k vašim zakázkám, které budete mít napříště vždy po ruce. Servis a údržbu vybavíte komfortně a bez zbytečného papírování!

Aplikace Wolf Asistent byla vytvořená pro servisní techniky za účelem elektronické evidence zařízení, jednodušší elektronické správě zařízení a zákazníků a ke zlepšení administrativy všech úkonů na zařízeních Wolf.

Stáhnout si ji můžete prostřednictvím QR kódu vlevo.

stáhnout aplikaci wolf asistent
můžete zde

Aplikace obsahuje uživatelský profil servisního technika s možností změny osobních údajů, změny hesla, vložení podpisu a nastavení jazykové mutace. Profil uživatele zároveň disponuje funkcí evidence aktivních případů (zařízení, která mají plánovanou pravidelnou údržbu, nebo přiřazená zařízení na aktuální opravu).

Wolf Asistent obsahuje
4 základní moduly:

1) UVEDENÍ DO PROVOZU

Tento modul obsahuje průvodce, který umožňuje „krok za krokem“ zadávat veškerá data přehledně do připravených kolonek během uvedení daného zařízení do provozu. Průvodce umožňuje nahrát naměřená data z měřících přístrojů (formou fotografie nebo PDF souboru, pokud to dané měřící zařízení umožňuje) jako přílohu a uložit je do karty zařízení.

Ostatní funkce modulu UDP umožňují:

 • přiřadit v databázi instalovaná příslušenství ke spouštěnému zařízení (jako jsou: regulace, zásobníky, akumulační nádrže).
 • definovat typ záruky
 • lze zadat, zda zařízení splňuje 5letou záruku a zda jeho majitel s podmínkami záruky souhlasí nebo lze nastavit kratší dobu záruky.
 • zaevidování montážní firmy nebo osoby, která provedla montáž daného zařízení.
 • přiřazení koncového uživatele zařízení, včetně kontaktních údajů a reálného umístění zařízení.
 • přidat poznámky od servisního technika k dané instalaci.
 • nahrát jakékoliv přílohy k dané instalaci (fotografie, videa, audionahrávky), které se uloží v databázi do karty zařízení.
 • přidat podpis uživatele a zaškolení obsluhy, zákazník přímo v aplikaci podepisuje, že byl seznámen se zařízením, zaškolen pro obsluhu a potvrzuje svým podpisem uvedení zařízení do provozu.

Výstupem tohoto modulu je vyplněný záruční list ve formátu PDF nově zprovozněného zařízení a zároveň je tento list zaslán na adresu zákazníka a spolu s nahranými přílohami uložen do databáze zařízení a přiřazen k účtu servisního technika, který provedl uvedení do provozu.

2) PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Obsahuje schématického průvodce údržbou zařízení, dle typu a charakteru zařízení a poskytuje tyto funkce:

 • Možnost vložit čárový kód servisní sady pro kondenzační kotle a fotografie vyplněného štítku údržby pro ostatní zařízení.
 • Možnost vložit vlastní přílohy k provedené údržbě (např. fotografie, audio/video nahrávky, PDF dokumenty a jiné).
 • Podpis protokolu o provedené údržbě zařízení zákazníkem.

Výstupem tohoto modulu je servisní list údržby ve formátu PDF obsahující veškeré informace o provedené údržbě zařízení. Zmíněný servisní list údržby je zaslán na adresu zákazníka a spolu s nahranými přílohami uložen do karty zařízení.

3) OPRAVA

Tento modul obsahuje intuitivní formulář, prostřednictvím kterého je možné:

 • Vložit zobrazovaný poruchový kód
 • Zapsat detailní popis poruchy
 • Zapsat provedené práce
 • Vybrat informaci, zda se jedná o záruční opravu nebo nikoliv
 • Zadat položkově použitý materiál včetně účtované částky
 • Zadat délku provedené práce a účtovanou částku
 • Vyplnit dopravné k zákazníkovi včetně částky

Mimo jiné poskytuje možnost vložit vlastní přílohy k provedené opravě (např. fotografie, audio/video nahrávky, PDF dokumenty a jiné) a přidat podpis protokolu o provedené opravě zařízení zákazníkem. Výstupem tohoto modulu je servisní list opravy ve formátu PDF obsahující veškeré informace o provedené opravě zařízení včetně použitého materiálu a kalkulace ceny. Zmíněný servisní list údržby je zaslán na adresu zákazníka a spolu s nahranými přílohami uložen do karty zařízení.

4) PŘEHLED INSTALACÍ

 • Seznam přiřazených instalací a zákazníků servisnímu technikovi
 • Funkce vyhledávání dle zákazníka nebo sériového čísla zařízení ve výše zmíněném seznamu
 • Karta zařízení – místo kde jsou uloženy veškeré informace o daném zařízení: identifikační údaje zařízení, záruční lhůta zařízení, nejbližší termín údržby, instalované příslušenství k zařízení, způsob zapojení zařízení a propojení s dalšími zařízeními zákazníka, základní informaci o zákazníkovi, kompletní historie zařízení s uloženými PDF dokumenty z jednotlivých modulů, záruční list, přílohy, které nahrál servisní technik v průběhu UDP, údržby a opravy zařízení
 • Modul umožňuje editaci karty zařízení pro: změnu nebo doplnění dodatečných informací k zařízení, změnu nebo doplnění dodatečně instalovaného příslušenství

Všechny moduly, mimo modul přehled instalací, po svém spuštění obsahuje čtečku čárových kódů s automatickým rozpoznání daného typu zařízení a identifikaci instalace dle zadaných údajů po uvedení zařízení do provozu.