CZ
  • Tiráž/Právní upozornění

Tiráž –
Wolf Česká republika s.r.o.

Wolf Česká republika s.r.o.

Rybnická 92
634 00 Brno

Tel. 547 429 311
Fax 547 213 001
email: info(at)wolfcr.cz

IČO: 494 33 741

DIČ: CZ494 33 741

Likvidace

Registrační číslo WEEE: DE 82558211

Obalové registrační číslo: DE 4879799015391

Ochranná známka
Ochranné známky na této webové stránce jsou chráněny zákonem o ochranných známkách společnosti Wolf GmbH. To platí především pro naše logo Wolf.

Ručení
Ujišťujeme vás, že tyto webové stránky byly vytvořeny s maximální péčí. Přesto nemůžeme zaručit, že stránky neobsahují chyby nebo že některé informace nejsou dostatečně přesně popsány. Proto neručíme za škody, které by vznikly přímo či nepřímo v souvislosti s použitím webových stránek, pokud nejsou způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

My, společnost WOLF GmbH, se neúčastníme mimosoudního urovnání sporu před spotřebitelským smírčím orgánem ve smyslu Zákona o urovnávání sporů se spotřebiteli (VSBG), jelikož nám taková povinnost nevzniká.

Platforma Řešení sporů
EU zřídila tuto platformu na pomoc nespokojeným zákazníkům. Při stížnostech na zboží nebo služby, které byly objednané přes internet, je možné dospět k mimosoudnímu řešení přes neutrální smírčí orgán ec.europa.eu/consumers/odr.

Odkazy na jiné webové stránky
Naše webové stránky obsahují odkazy na další webové stránky. Toto prohlášení o ochraně dat se ovšem nevztahuje na jiné poskytovatele. Proto nejsme zodpovědní za případné nedodržování podmínek ochrany dat z jejich strany. Nepřebíráme odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost jimi uváděných informací.

Zákon o rovném zacházení (AGG – antidiskriminační zákon)
Mužská forma podstatných jmen používaná na našich webových stránkách se samozřejmě vztahuje i na jejich ženský tvar. Obě formy nepoužíváme pouze z důvodu lepší čitelnosti a přehlednosti textu. Text se samozřejmě chápe rodově neutrálně a zcela bezpříznakově.

Webové stránky společnosti Wolf byly vytvořeny s maximální péčí. Přesto společnost Wolf Česká republika s.r.o. nemůže zaručit bezchybnost a přesnost zde obsažených informací. Je vyloučena jakákoli odpovědnost za škody, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti společnosti Wolf.

Společnost Wolf si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah svých webových stránek dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění.

Webové stránky společnosti Wolf obsahují odkazy na další webové stránky. Společnost Wolf nenese odpovědnost za strategii ochrany dat a za obsah těchto webových stránek.

Tato tiráž platí i pro následující webové stránky společnosti Wolf Česká republika s.r.o., které odkazují na tuto stránku.

  DOKUMENT: Systém zpětného odběru použitých elektrozařízení